VII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

27 Nisan 2017, Perşembe
27 Nisan 2017, Perşembe

08:30 - 12:15

AÇILIŞ

Location : TROYA KÜLTÜR MERKEZİ TERZİOĞLU YERLEŞKESİ

27 Nisan 2017, Perşembe

09:30 - 10:00

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Location : TROYA KÜLTÜR MERKEZİ TERZİOĞLU YERLEŞKESİ

PROTOKOL KONUŞMALARI

27 Nisan 2017, Perşembe

10:00 - 10:10

ARA

Location : TROYA KÜLTÜR MERKEZİ TERZİOĞLU YERLEŞKESİ

27 Nisan 2017, Perşembe

10:10 - 10:40

DAVETLİ KONUŞMACI (KEYNOTE SPEAKER) - PROF. DR. DOUGLAS FRANKLİN

Location : TROYA KÜLTÜR MERKEZİ TERZİOĞLU YERLEŞKESİ

27 Nisan 2017, Perşembe

10:40 - 11:10

DAVETLİ KONUŞMACI (KEYNOTE SPEAKER) - PROF. DR. MUSTAFA S. KAÇALİN

Location : TROYA KÜLTÜR MERKEZİ TERZİOĞLU YERLEŞKESİ

27 Nisan 2017, Perşembe

11:10 - 11:40

DAVETLİ KONUŞMACI (KEYNOTE SPEAKER) - PROFESSOR EMERİTA OLGA SEASTROM JARRETT

Location : TROYA KÜLTÜR MERKEZİ TERZİOĞLU YERLEŞKESİ

27 Nisan 2017, Perşembe

11:40 - 12:10

DAVETLİ KONUŞMACI (KEYNOTE SPEAKER) - PROF. DR. CEMİL ÖZTÜRK

Location : TROYA KÜLTÜR MERKEZİ TERZİOĞLU YERLEŞKESİ

27 Nisan 2017, Perşembe

12:10 - 13:10

YEMEK

Location : TROYA KÜLTÜR MERKEZİ TERZİOĞLU YERLEŞKESİ

27 Nisan 2017, Perşembe

13:10 - 14:15

DAVETLİ KONUŞMACILAR PROF. DR. MEHMET KÜÇÜK - PROF. DR. FİRDEVS KARAHAN

Moderator : PROF. DR. DİNÇAY KÖKSAL - Location : TROYA KÜLTÜR MERKEZİ TERZİOĞLU YERLEŞKESİ

PANEL

27 Nisan 2017, Perşembe

14:15 - 18:15

POSTER SUNUMLAR

Location : TROYA KÜLTÜR MERKEZİ TERZİOĞLU YERLEŞKESİ

 • 10091 - Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanılı Bireylerle Çalışan Eğitimcilere Yönelik Uygulamalı Davranış Analizi (UDA) Hizmet-İçi Eğitim Programının ve Sonuçlarının İncelenmesi
  YEŞİM GÜLEÇ ASLAN
 • 10139 - Azerbaycanda egitim sisteminin gelişmelerinin esasları
  SAADET MAMEDOVA
 • 11223 - Üniversite Sosyal ve Fen Bilimleri Öğrencilerinin, Ozon Tabakası ve Küresel Isınmaya Yönelik Kavram Yanılgılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
  RÜŞTÜ ILGAR
 • 11779 - SAĞLIK OKURYAZARLIĞI
  ŞENGÜL ÜZEN, ELA YILMAZ COŞKUN
 • 11780 - Mühendis ve Teknik Eleman Adaylarının İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
  SEZGİN AYGÜN, ÖMER FARUK ÖZTÜRK
 • 11798 - ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN MESLEK TERCİHLERİ İLE ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
  MELİKE YİĞİT, NESRİN GÜLER
 • 11933 - İlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Bilim İnsanı Çizim Örnekleri: Kastamonu İli Örneği
  ESMA KARAKUŞ, NURULLAH FİLİZ, BÜŞRA NUR ÇAKAN AKKAŞ, ESRA KABATAŞ MEMİŞ
 • 11953 - ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDE DÜŞÜNME BECERİLERİNİN ÖNEMİ
  BÜŞRA BAŞARAN, ÇİĞDEM ŞAHİN TAŞKIN
 • 12104 - Okul Öncesi Eğitimde Drama ve Değerler Eğitimi
  ŞERİFE SERAP MUTLUAY
 • 12152 - Özel Eğitimde Değerlendirme: 23 Yaş Üstü Özel Gereksinimli Bireylerde Destek Eğitime Bakış Açısı
  BİNGÜL UZEL, HİKMET TOLGA ORTAÇ, SELDA GÖK
 • 12154 - GEÇMİŞİNİ YİTİREN ÇOCUKLARA GELECEK İNŞA ETMEK: MÜLTECİ ÇOCUKLAR VE OKUL
  BİNGÜL UZEL, DİNÇER DÖNMEZ
 • 12171 - Anatomi Eğitimi ve Epistemolojik İnançlar
  ŞEYDA FERAH ARSLAN
 • 12173 - Anatomi Eğitimi ve Probleme Dayalı Öğrenme
  ŞEYDA FERAH ARSLAN
 • 12188 - UNUTULAN NEZAKET DEĞERLERİMİZ,ADAB-I MUAŞERET
  ARZU VAROL
 • 12271 - Fen ve Teknoloji Dersi Dünya Güneş ve Ay Ünitesi İçin Bilgisayar Destekli Öğretim Ortamının Tasarımı ve Değerlendirmesi
  UFUK ÇORUH, BÜŞRA ÖKSÜZ, DİLEK ATILGAN, ALPASLAN ÜLKEN
 • 12272 - Besinlerin Sindirimi Konusunda Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Tasarımı ve Değerlendirilmesi
  UFUK ÇORUH, ALPASLAN ÜLKEN, CANSU ALAKAŞ, AYŞENUR ELEVLİ
 • 12287 - Görme engelli ve görme engelli çocuğu olmayan annelerde yılmazlık özellikleri.
  YILMAZ AVCU
27 Nisan 2017, Perşembe

14:15 - 14:30

ARA

Location : TROYA KÜLTÜR MERKEZİ TERZİOĞLU YERLEŞKESİ

27 Nisan 2017, Perşembe

14:30 - 15:30

27 - 1. OTURUM 1. SALON

Location : TROYA KÜLTÜR MERKEZİ TERZİOĞLU YERLEŞKESİ

PANEL

27 Nisan 2017, Perşembe

14:30 - 15:30

27 - 1. OTURUM 2. SALON

Location : TROYA KÜLTÜR MERKEZİ TERZİOĞLU YERLEŞKESİ

PANEL - DOÇ. DR. FAHRİ TEMİZYÜREK - YRD. DOÇ. DR. EROL BARIN

 • 11820 - Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Bir Okuma ve Yazma Aracı Olarak "Wattpad" Programını Kullanma Düzeyleri
  HÜSEYİN SAYIN
 • 12348 - Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Edebî Eserlerin Önemi
  EROL BARIN, FAHRİ TEMİZYÜREK
 • 12349 - OSMAN ÇEVİKSOY’UN ÇOCUK EDEBİYATINDAKİ YERİ
  FAHRİ TEMİZYÜREK, EROL BARIN
27 Nisan 2017, Perşembe

14:30 - 15:30

27 - 1. OTURUM 3. SALON

Location : TROYA KÜLTÜR MERKEZİ TERZİOĞLU YERLEŞKESİ

PANEL - DOÇ. DR. METİN BOŞNAK - ISABEL CATARİNA MARTİNS

27 Nisan 2017, Perşembe

14:30 - 15:30

27 - 1. OTURUM 4. SALON

Moderator : DOÇ. DR. YILMAZ GEÇİT - Location : TROYA KÜLTÜR MERKEZİ TERZİOĞLU YERLEŞKESİ

PANEL

 • 10049 - KIRSALDA ÖĞRENİM GÖREN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA
  RAMAZAN GÜRBÜZ, AYGEN KOÇ, SEDA ŞAHİN, İRFAN BAŞPINAR
 • 11035 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MOBİL TELEFON YOKSUNLUĞU KORKUSU (NOMOFOBİ )DÜZEYİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
  SELMA BÜYÜKGÖZE, ZÜLFİYE BIKMAZ, EBRU DERELİ
 • 11797 - ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Örneği)
  MELİKE YİĞİT, NESRİN GÜLER
 • 12087 - KAVRAMSAL DEĞİŞİM METİNLERİNİN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNE VE BAŞARISINA ETKİSİ*
  MUSTAFA EMİRHAN YILDIRIM, YILMAZ GEÇİT
27 Nisan 2017, Perşembe

14:30 - 15:30

27 - 1. OTURUM 5. SALON

Moderator : Yrd. Doç. Dr. Erkan ATALMIS - Location : TROYA KÜLTÜR MERKEZİ TERZİOĞLU YERLEŞKESİ

 • 9882 - ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE VELİLERE GÖRE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN SORUNLARI
  MEHMET ŞAHİN
 • 9981 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALGILARINA GÖRE ETKİLİ BİR ÖĞRETMENDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
  MEHMET ŞAHİN, AYŞE KİRAZ
 • 11924 - Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mobil Telefon Yoksunluğu (Nomofobi) Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  ECEM SERAY DAĞLI, DENİZ MERTKAN GEZGİN, NAZİRE BURÇİN HAMUTOĞLU, GÖZDE SEZEN GÜLTEKİN
 • 12052 - COMPARISON OF DISTANCE EDUCATION METHODS WITH ORDINARY EDUCATION IN TERMS OF STUDENTS
  SELMA BÜYÜKGÖZE, ZÜLFİYE BIKMAZ
 • 12289 - 4006 Bilim ve Toplum Projelerine Eğitim, Kültür, Sosyal Ve Siyasal Açıdan Farklı Bir Bakış
  AHMET ATAÇ, ERKAN ATALMIS, GÜLENAZ SELÇUK
27 Nisan 2017, Perşembe

15:30 - 15:45

ARA

Location : TROYA KÜLTÜR MERKEZİ TERZİOĞLU YERLEŞKESİ

27 Nisan 2017, Perşembe

15:45 - 16:45

27 - 2. OTURUM 1. SALON

Moderator : DR. FULYA ZORLU - Location : TROYA KÜLTÜR MERKEZİ TERZİOĞLU YERLEŞKESİ

 • 9843 - Ortaokul Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonları
  FERHAT KARAKAYA, SAKİNE SERAP AVGIN
 • 9866 - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Etiğine Yönelik Tutumları
  FERHAT KARAKAYA, SAKİNE SERAP AVGIN
 • 9985 - FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KONUSUNU ANLAMA DÜZEYLERİ
  YUSUF ZORLU, FULYA ZORLU
 • 10052 - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisine Yönelik Öz-Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi
  SAKİNE SERAP AVGIN, FERHAT KARAKAYA, ELİF GÖMLEK, YUNUS KARABULUT
 • 12385 - Argümantasyon Temelli Sınıf İçi Etkinliklerin Ortaokul Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Olan Etkisi
  ORÇUN BOZKURT
27 Nisan 2017, Perşembe

15:45 - 16:45

27 - 2. OTURUM 2. SALON

Moderator : DOÇ. DR. FAHRİ TEMİZYÜREK - Location : TROYA KÜLTÜR MERKEZİ TERZİOĞLU YERLEŞKESİ

 • 10118 - TARİH ARAŞTIRMALARININ TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KELİME ÖĞRETİMİ VE SOSYOKÜLTÜREL BİLGİ AKTARIMINDA KULLANILMASI: PROF. DR. KEMALETTİN KUZUCU “BİN YILIN ÇAYI – OSMANLI’DA ÇAY VE ÇAYHANE KÜLTÜRÜ” ÖRNEĞİ
  ASLI FİŞEKCİOĞLU
 • 11987 - Pepee ve Caillou Çizgi Filmlerinde Öğretilen Günlük İletişim Kalıpları
  MUSTAFA KÖROĞLU
 • 12146 - Pepee ve Caillou Çizgi Filmlerinde Kavramı Öğretenler ve Öğretim Yöntemleri
  MUSTAFA KÖROĞLU
 • 12334 - YANLIŞ ÇÖZÜMLEME YAKLAŞIMINA GÖRE TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN B1 SEVİYESİ ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  EMRAH BOYLU, KEVSER ESMA ÖZYALÇIN, ESMA ZEYNEP GÜNEY
 • 12345 - YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖLÇMESİZ ÖLÇME DEĞERLENDİRME
  FATİH KANA, EMRAH BOYLU, METE YUSUF USTABULUT, TUĞÇE ELDURMAZ
27 Nisan 2017, Perşembe

15:45 - 16:45

27 - 2. OTURUM 3. SALON

Moderator : PROF. DR. HİKMET ASUTAY - Location : TROYA KÜLTÜR MERKEZİ TERZİOĞLU YERLEŞKESİ

 • 12067 - TÜRKİYE’DE TERCÜMANLIK MESLEĞİNİN DURUMU VE GÖÇ OLGUSU
  COŞKUN DOĞAN
 • 12074 - Alman Çocuk ve Gençlik Yazınbilimi ile Eğitim İlişkisi Üzerine
  HİKMET ASUTAY
 • 12209 - The Impact of Foreign Language Speaking Anxiety on the Use of Speaking Strategies
  ESRA KARAKUŞ, NURDAN ÖZBEK GÜRBÜZ
 • 12219 - Consonance and dissonance between curricular goals and teachers’ beliefs regarding teaching English to young learners: reflections on a 2nd grade coursebook
  AMANDA YEŞİLBURSA, ÖZNUR AVŞAR
27 Nisan 2017, Perşembe

15:45 - 16:45

27 - 2. OTURUM 4. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. İSA DEVECİ - Location : TROYA KÜLTÜR MERKEZİ TERZİOĞLU YERLEŞKESİ

 • 10015 - Fen Bilimleri Öğretim Programıyla Bütünleştirilmiş Girişimcilik Eğitimi Modüllerinin Tanıtılması
  İSA DEVECİ, SALİH ÇEPNİ
 • 10016 - Fen Bilimleri Öğretim Programıyla (5-8) Bütünleştirilmiş Girişimcilik Eğitimi Modüllerinin Uygulandığı Süreç: Günlük Yansımaları
  İSA DEVECİ, SALİH ÇEPNİ
 • 11031 - Student teachers' future aspirations for their lifelong professional development: A socio-cultural perspective
  KAMİLE HAMİLOĞLU
 • 11936 - FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM MATERYALİ OLARAK ROBOTİK TEKNOLOJİ KULLANIMI İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ
  SİNAN ÇINAR
 • 12047 - “ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI” DERSİ SONRASI BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
  MEHMET ALİ ÇELİKSOY
27 Nisan 2017, Perşembe

15:45 - 16:45

27 - 2. OTURUM 5. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA TÜRKMEN - Location : TROYA KÜLTÜR MERKEZİ TERZİOĞLU YERLEŞKESİ

 • 11556 - Lise Öğrencilerinin Sanal Zorbalık Farkındalığı ve Sanal Zorbalıkla Baş Etme Stratejileri Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi
  FURKAN AYDIN, MEHMET BARIŞ HORZUM, TUNCAY AYAS
 • 11900 - Üniversiteli ergenlerde olumlu-olumsuz mükemmeliyetçilik, bilişsel esneklik, depresyon, anksiyete ve stres arasındaki ilişkiler
  HATİCE ODACI, NESLİHAN BOLAT, FATMA İREM DEĞERLİ, SİNEM HAYALİ EMİR
 • 11902 - Bir Grup Müdahalesi: Kariyer Kararı Verme Yetkinliği
  NESLİHAN BOLAT, HATİCE ODACI
 • 11907 - Karanlık Kişilik Özellikleri: Karanlık Üçlü Ölçeği Kısa Formu’nun Türkçeye Uyarlanması
  HATİCE ODACI, FATMA İREM DEĞERLİ, NESLİHAN BOLAT
27 Nisan 2017, Perşembe

16:45 - 17:00

ARA

Location : TROYA KÜLTÜR MERKEZİ TERZİOĞLU YERLEŞKESİ

27 Nisan 2017, Perşembe

17:00 - 18:15

27 - 3. OTURUM 1. SALON

Moderator : DOÇ. DR. AMANDA YEŞİLBURSA - Location : TROYA KÜLTÜR MERKEZİ TERZİOĞLU YERLEŞKESİ

 • 9895 - EĞİTİM ALANINDA SOLOMON ARAŞTIRMA DESENİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ: BİR TEMATİK ANALİZ ÇALIŞMASI
  FULYA ZORLU
 • 11331 - Dini Rehberlikte İnsanın Kendisini Gerçekleştirmesi
  ÖMER DEMİR
 • 11332 - Din Eğitiminde Sosyal Beceri Eğitimi
  ÖMER DEMİR
 • 12213 - Ülkemizde Okuyan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Tarih Öğretiminde Yaşanan Sorunlar
  SERVET HALİ, HALİL İBRAHİM GÜNDÜZ
27 Nisan 2017, Perşembe

17:00 - 18:15

27 - 3. OTURUM 2. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA TÜRKMEN - Location : TROYA KÜLTÜR MERKEZİ TERZİOĞLU YERLEŞKESİ

 • 11557 - SANAL ZORBALIK EĞİTİMİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SANAL ZORBALIK FARKINDALIĞINA ETKİSİ
  FURKAN AYDIN, MEHMET BARIŞ HORZUM
 • 11715 - Öğrencilerin Demokratik Okul Algılarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri Üzerindeki Etkisi
  YENER AKMAN
 • 11716 - Etkili Okulların Oluşturulmasında Stratejik Liderliğin Rolünün Öğretmen Görüşlerine göre İncelenmesi
  YENER AKMAN
 • 12169 - Students’ Opinions about the Use of GeoGebra Dynamic Geometry Software: Math Lesson Sample
  ÖZLEM ÇAKIR, DENİZ MERTKAN GEZGİN, PINAR ÖZKAN
27 Nisan 2017, Perşembe

17:00 - 18:15

27 - 3. OTURUM 3. SALON

Moderator : DOÇ. DR. YILMAZ GEÇİT - Location : TROYA KÜLTÜR MERKEZİ TERZİOĞLU YERLEŞKESİ

 • 10051 - Orman Fakültesi Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi
  SAKİNE SERAP AVGIN, FERHAT KARAKAYA, ELİF GÖMLEK, YUNUS KARABULUT
 • 11187 - Öğrencilerin Su Kavramı İle İlgili Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi
  NAZİHAN URSAVAŞ, AYŞE AYTAR
 • 11764 - SAĞLIKTA GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER
  ELA YILMAZ COŞKUN, ŞENGÜL ÜZEN
 • 11919 - EĞİTSEL OYUNLARLA DESTEKLENMİŞ FEN ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN DÜNYAMIZIN HAREKETLERİ ÜNİTESİNDEKİ TUTUMLARINA VE AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ
  TANJU ATAY, ORÇUN BOZKURT
 • 12088 - COĞRAFYA ARAŞTIRMALARININ SON BEŞ YILLIK (2010-2015) TEMEL YÖNELİMİ
  YILMAZ GEÇİT, DEMET ÖZKAN
27 Nisan 2017, Perşembe

17:00 - 18:15

27 - 3. OTURUM 4. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. SİNAN ÇINAR - Location : TROYA KÜLTÜR MERKEZİ TERZİOĞLU YERLEŞKESİ

 • 11870 - FEN EĞİTİMİNDE EV LABORATUVARI YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ
  SELMA GÜNAY, AHMET ÜNAL, ZEKERİYA YERLİKAYA
 • 11871 - BİLİMSEL SORGULAMA TEMELLİ VE SOSYAL AĞ DESTEKLİ LABORATUVAR UYGULAMALARININ GELİŞTİRİLMESİ
  AHMET ÜNAL, ZEKERİYA YERLİKAYA
 • 11891 - BİLİMSEL SORGULAMA TEMELLİ VE SOSYAL AĞ DESTEKLİ LABORATUVAR UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE YÖNELİK ALGILARINA ETKİSİ
  AHMET ÜNAL, ZEKERİYA YERLİKAYA, NAZAN ŞİMŞİR
 • 11896 - GEMS Programının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kavramsal Değişimlerine Etkisi
  ERHAN CEYLAN, GÖKHAN ŞÖHRETLİ
 • 12041 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ STEM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
  SİNAN ÇINAR
27 Nisan 2017, Perşembe

17:00 - 18:15

27 - 3. OTURUM 5. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. AYBÜKE PABUÇCU - Location : TROYA KÜLTÜR MERKEZİ TERZİOĞLU YERLEŞKESİ

 • 11878 - GEMS Etkinliklerine Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri
  GÖKHAN ŞÖHRETLİ, ERHAN CEYLAN
 • 11886 - FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE DUYARLILIKLARININ İNCELENMESİ
  MAHMUT SAMİ KILIÇ, AHMET ÜNAL
 • 11929 - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının STEM Hakkında Görüşleri
  SEVCAN CANDAN HELVACI, AHMET ÜNAL, VOLKAN ATASOY
 • 11954 - Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Su Kavramına Bakış Açılarının Değerlendirilmesi
  NAZİHAN URSAVAŞ, AYŞE AYTAR
 • 12099 - Jigsaw Tekniğinin Öğrencilerin Genel Fizik Laboratuvarı-I’de Kullanılan Deney Malzemelerini Tanıma ve Kullanma Becerilerine Etkisi
  MAHMUT SAMİ KILIÇ, ABDULLAH AYDIN
28 Nisan 2017, Cuma
28 Nisan 2017, Cuma

08:25 - 17:40

POSTER SUNUMLAR II

Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 10218 - TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT STUDENTS’ VIEWS ABOUT THE EFFECTIVENESS OF PREPARATORY CLASSES
  BURCİN BAYARTMAZ
 • 10250 - Attitudes and Teacher Self-efficacy Beliefs of 4th Grade ELT Department Students
  CEYDA ÇAĞLAYAN
 • 10289 - An Investigation into the Role of Anxiety in English Language Classes
  EMİNE USLU
 • 10371 - A Study on the Correlation between Pre-Service English Teachers’ Foreign Language Learning Anxiety and Motivation
  NURŞAH YILMAZ
 • 10375 - VOCABULARY LANGUAGE LEARNING STRATEGIES USED BY ELT DEPARTMENT STUDENTS
  İREM ECE YENİ
 • 10902 - The Relationship between Extensive Reading and the Use of Metacognitive Reading Strategies
  BERİN BERİL SAYGILI
 • 10910 - Perceived Language Competences and Anxiety Levels of Pre-service Teachers of English: Comparison Between First and Fourth Years
  KARDELEN FULYA KİLİMLİ
 • 11168 - Improving the access to higher education in rural regions: Bulgarian experience and good practices
  EKATERİNA ARABSKA
 • 11169 - The role of university career center in the acquisition of career management skills
  EKATERİNA ARABSKA, KİRİLKA NENKOVA
 • 11229 - Students’ Perspectives on the Use of Mother Tongue in English Classrooms
  EBRU BALCI
 • 11723 - Kamu Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Temel Hak ve Sorumluluklarına Yönelik Farkındalıkları
  BETÜL YENİSARI, ÖMER FARUK ÖZTÜRK
 • 11745 - ELT Department Students’ Views about the Effectiveness of Drama Course
  FATMA BULANIK
 • 11753 - ÖZEL SEKTÖRDE GÖRÜLEN RİSKLERE KARŞI ÇALIŞANLARIN EĞİTİMLERİ
  ÖZNUR BİLDİREN, FATMA BAYCAN KOYUNCU
 • 11757 - Özel Sektörde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminde Çalışanlar Üzerine Bir İnceleme: Çanakkale İli Örneği
  DAMLA İSKENDERKAPTANOĞLU, ÖMER FARUK ÖZTÜRK
 • 11803 - The Effectiveness of Pre-Service Teacher Education Programme from Students’ Point of View
  SİBEL DENİZ
 • 11942 - The Role of the Simulation Games on Language Learners' Self-perceived Language Competence
  KAAN TAMİR
 • 11978 - İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN GÜVENLİK KÜLTÜRÜNE ETKİSİ: ÇANAKKALE İLİNDE MOBİLYA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
  DİLEK DEMİR, FATMA BAYCAN KOYUNCU
 • 12062 - Content Analysis of the Extent of Bloom’s Taxonomy in the Overall Questions of the Textbook Business English
  İ. EFE EFEOĞLU, ÖMER GÖKHAN ULUM
28 Nisan 2017, Cuma

08:30 - 09:30

28 - 1. OTURUM 1. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. FATİH DOĞAN - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 11488 - Yapılandırmacı Yaklaşımın Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Etkisinin İncelenmesi
  SEMA İREM ORHAN, ABDULLAH AYDIN
 • 11722 - FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ “PROKARYOT-ÖKARYOT” KONUSUNDAKİ BİLİŞSEL YAPILARININ BELİRLENMESİ
  SERPİL KALAYCI
 • 11885 - BAŞARIYI YORDAMADA AKADEMİK İÇSEL MOTİVASYONUN VE GENEL ÖZ YETERLİLİĞİN ROLÜ
  MELİS ARZU UYULGAN, NALAN AKKUZU
 • 12164 - FEN ve BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE “SANAT TEMELLİ BİLİMSEL ÇİZİM EĞİTİMİ MODELİ” BİLİMSEL İLLÜSTRASYON: Hücre Çizimi
  MEHMET BAHAR, ARZU DURSİN, AYŞEGÜL GÜRDAL PAMUKLU, NACİYE SOMUNCU DEMİR
28 Nisan 2017, Cuma

08:30 - 09:30

28 - 1. OTURUM 2. SALON

Moderator : DR. GAMZE TEZCAN - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 9551 - FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MERKEZİ SINAVLARDAKİ SORULARI ÇÖZME DURUMLARI
  İKRAMETTİN DAŞDEMİR, EKREM CENGİZ, GÖKHAN AKSOY, MUSTAFA UZOĞLU
 • 10426 - İLKOKUL FEN BİLİMLERİ DERSİNDE ÖĞRENENLERİN BİLİM KURGU ÖYKÜ YAZMASINA YÖNELİK UYGULAMA ÖRNEKLERİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
  SEVAL ORAK, DİDEM GÜLER, ERSİN KARADEMİR
 • 11887 - ANALİTİK KİMYA LABORATUARI I DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN TEORİK VE UYGULAMAYA YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
  ÖZGE ÖZBAYRAK AZMAN, SİBEL KILINÇ ALPAT
 • 12089 - Ortaokul Öğrencilerinin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşlerinin Kavram Haritalarıyla Belirlenmesi
  HARUN GÖZ, MEHMET KÜÇÜK, NAGİHAN YILDIRIM
28 Nisan 2017, Cuma

08:30 - 09:30

28 - 1. OTURUM 3. SALON

Moderator : DOÇ. DR. ESİM GÜRSOY - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 9561 - Exploring Narrative Accounts of Pre-service Teachers on the Practicum Experiences from a Sociocultural Perspective
  GONCA YANGİN EKSİ, MÜZEYYEN NAZLI GÜNGÖR
 • 11334 - SPEAKING ANXIETY OF FRESHMEN AND SENIOR ELT PROSPECTIVE TEACHERS
  ESİM GÜRSOY, HÜSEYİN KORKMAZ
 • 11862 - Prospective Teachers’ Views on Implementation Process of Community Service Practices Course in ELT Department
  SEDAT KORKMAZ, KÜRŞAT CESUR
 • 12264 - FOSTERING THE DEVELOPMENT OF ANALYTICAL AND CRITICAL THINKING SKILLS IN AN UNDERGRADUATE READING COURSE
  METİN BOSNAK
28 Nisan 2017, Cuma

08:30 - 09:30

28 - 1. OTURUM 4. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. HULUSİ GEÇGEL - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 9831 - TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARININ (1968-2015) DİL BİLGİSİ ÖĞRENMA ALANI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  MEHMET NURİ KARDAŞ, İLAYDA İL
 • 9832 - TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARININ (1968-2015) ANLATMA (Konuşma ve Yazma) ÖĞRENMA ALANI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  MEHMET NURİ KARDAŞ, İLAYDA İL
 • 11051 - Türkçe Dersinde Kullanılan Strateji, Yöntem ve Tekniklerin Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Düzeylerine Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması
  HASAN BASRİ KANSIZOĞLU, EDA AKDOĞDU
 • 11053 - Üst Bilişsel Yetilerin Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Öz Yeterliklerini Yordama Gücü
  EDA AKDOĞDU, HASAN BASRİ KANSIZOĞLU
28 Nisan 2017, Cuma

08:30 - 09:30

28 - 1. OTURUM 5. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. GÜRKAN ERGEN - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 10270 - 9. Sınıf Matematik Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi
  YELİZ ÇELEN
 • 11684 - 7. sınıf öğrencilerin oran orantı konusuna ilişkin kavram yanılgıları
  YELİZ ÇELEN
 • 12218 - PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİM STİLLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ İLE PEDAGOJİK OKURYAZARLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  İLHAN TURAN, SELAMİ YANGIN, ŞULE BİLGİN
 • 12274 - Sosyal Ağların Öğrenme Ortamında Kullanımı ve Öğretmen Görüşleri
  ENGİN EVNİ, HÜSEYİN ŞİMŞEK
28 Nisan 2017, Cuma

08:30 - 09:30

28 - 1. OTURUM 6. SALON

Moderator : YRD. DOÇ.DR. RASİT CELİK - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 10135 - İstihdam ve Kariyer Günleri Etkinliklerinin Bireysel Kariyer Planlamada Rolü: Turizm Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
  BUKET BULUK, BEKİR EŞİTTİ
 • 11810 - Demokratik ve Kapsayıcı Eğitimin Önündeki Engelleri Aşmada İlk Adım: Öğretmen Eğitimi
  OYA TANERİ
 • 12039 - COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE ALDIKLARI EĞİTİME BAKIŞLARI ve HİZMET İÇİ EĞİTİMDEN BEKLENTİLERİ
  ŞEVKİ BABACAN
 • 12053 - COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİNE YÖNELİK BEKLENTİ ve ÖNERİLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA ÖRNEĞİ
  ŞEVKİ BABACAN, RAMAZAN ÖZEY
28 Nisan 2017, Cuma

08:30 - 09:30

28 - 1. OTURUM 7. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. YASEMİN ABALI ÖZTÜRK - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 10009 - SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK VE MATEMATİK ÖĞRETİMİ ALGILARININ METAFOR YARDIMIYLA İNCELENMESİ
  KAMURAN TARIM, M. SENCER ÖZSEZER, H. BEYZA CANBAZOĞLU
 • 11778 - SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANILAN OKUL MATEMATİĞİ KONULARINA YÖNELİK FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ
  HAYATİ AKYOL, İLKNUR ÇARKCI
 • 11868 - Hafif Düzeyde Zihinsel Engelli Öğrencilerin Dört İşlem Performanslarına İlişkin Bir Durum Çalışması
  ERSEN YAZICI, OKTAY GÖKTAŞ
 • 12282 - Determination of Developments of 7th and 8th Grade Middle School Students after a Mathematical Literacy Teaching Experience
  IŞIL BOZKURT, TUĞÇE KOZAKLI, MURAT ALTUN
28 Nisan 2017, Cuma

08:30 - 09:30

28 - 1. OTURUM 8. SALON

Moderator : DR. UFUK CEM KOMŞU - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 10183 - YAYGIN EĞİTİM KURUMLARINDA YETİŞKİNLERE YÖNELİK OSMANLI TÜRKÇESİ KURSLARININ YERİ VE İŞLEVİ
  EZGİ İNAL TOHUMCU
 • 11174 - ÇALIŞMA HAYATINDA ERGONOMİ
  ÖMER FARUK ÖZTÜRK, AYŞİN AŞKIN
 • 11977 - BAŞARILI EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRETMEN: TALİS 2013 ÖRNEĞİ
  NAGİHAN BOZTUNÇ ÖZTÜRK, LEYLA YILMAZ FINDIK, EREN HALİL ÖZBERK
 • 12177 - Teaching Economic Literacy Through Comics
  UFUK CEM KOMŞU, MERYEM SAMIRKAŞ KOMŞU
28 Nisan 2017, Cuma

08:30 - 09:30

28 - 1. OTURUM 9. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA TÜRKMEN - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 11819 - Tahakkümsüzlük Olarak Özgürlük Etiği Açısından Pierre Bourdieu’nun Görüşlerinin Eğitim Sosyolojisi Perspektifinden Olası Açılımları
  ŞEREF ULUOCAK
 • 11911 - Öğretmenlerde Örgütsel Dışlanma Kavramının İncelenmesi
  SEÇİL EDA KARTAL, ÖMER YILMAZ
 • 11940 - Cam Tavan Sendromuna İlişkin Öğretmen Görüşleri
  SEÇİL EDA KARTAL, AHMET ABALI, ASLIHAN YETİŞ
 • 12309 - RELIGIOUS EDUCATION IN A SECULAR STATE: THE CASE OF KORAN COURSES IN TURKEY
  DENİZ AŞKIN
28 Nisan 2017, Cuma

08:30 - 09:30

28 - 1. OTURUM 10. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. SİBEL GÜVEN - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 10147 - 2005-2016 YILLARI ARASINDA SINIF YÖNETİMİ İLE İLGİLİ YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
  SİBEL GÜVEN, ALTAN KOCAMAN, YASİR AKBAŞ
 • 10245 - PİSA 2015 VERİLERİNE DAYALI OLARAK SIRALAMADA BAŞARILI OLAN SİNGAPUR, JAPONYA VE FİNLANDİYA EĞİTİM SİSTEMLERİNİN TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
  SİBEL GÜVEN, SÜLEYMAN GEZER
 • 11280 - Diversity perceptions of immigrant students: Ankara case
  FİGEN EREŞ
 • 11281 - A qualitative study on teacher evaluation obstacles of school principals: Ankara case
  FİGEN EREŞ
28 Nisan 2017, Cuma

08:30 - 09:30

28 - 1. OTURUM 11. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. ADİL ÇORUK - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 10012 - OKUMA GÜÇLÜĞÜ YAŞAYAN ÖĞRENCİLERİN AİLE GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
  MURAT BAŞAR, ALİŞAN TEKİN, M.CİHANGİR DOĞAN, NURCAN ŞENER
 • 10133 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİDER ÖĞRETMEN ALGILARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
  ADİL ÇORUK
 • 11193 - SINIFI ÖĞRETMENLERİNİN İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEME BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
  GÜLCİHAN HASANOĞLU YAZÇAYIR, M.CEM GİRGİN
 • 11972 - Sınıfında Özel Gereksinimli Öğrencisi Bulunan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Doğal Öğretim Sürecine İlişkin Bakış Açılarının İncelenmesi
  D. MERVE TUNA, İBRAHİM H. DİKEN
28 Nisan 2017, Cuma

08:30 - 09:30

28 - 1. OTURUM 12. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA NURİ URAL - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 11776 - Öğretmen Adaylarının Teknoloji Destekli Öğretim Dirençlerinin LEGO Robotik Öğretim Uygulamalarını Kabullerine etkisi
  GAMZE YAVUZ KONOKMAN, BARIŞ ÇUKURBAŞI, BEKİR GÜLER
 • 11894 - Öğretim Elemanlarının Teknoloji Entegrasyonu Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Örneği
  MUSTAFA NURİ URAL, YAŞAR AKKAN, PINAR AKKAN
 • 12057 - Scratch Programlama Dili Eğitimine Yönelik Bir Mobil Uygulamanın Geliştirilmesi
  MEHMET ALİ SALAHLI, EMRE YILDIRIM
 • 12270 - Wild Web Woods Oyununun Ortaokul Öğrencilerinin Güvenli İnternet Kullanımlarına Etkisi
  GÜRHAN DURAK, EYUP YÜNKÜL, SERKAN ÇANKAYA
28 Nisan 2017, Cuma

09:30 - 09:45

ARA

Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

28 Nisan 2017, Cuma

09:45 - 10:45

28 - 2. OTURUM 1. SALON

Moderator : DR. GAMZE TEZCAN - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 9564 - ÖĞRENCİLERİN FARKLI YILLARDAKİ FEN BİLİMLERİ BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  İKRAMETTİN DAŞDEMİR, SEZAYI OKUTAN
 • 11845 - Planlanmış Davranış Teorisi’ni Temel Alan Enerji Tasarrufu Ölçeğinin (ETÖ) Geliştirilmesi
  AHMET VOLKAN YÜZÜAK, SİNAN ERTEN
 • 11856 - 2017 TASLAK FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA GIDA OKURYAZARLIĞI
  MEHMET BAHAR, MUSTAFA YILMAZ
 • 12040 - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının “Elektrik ve Manyetizma” Konusunda Kavramsal Anlamalarının İncelenmesi
  BEKİR GÜLER, MEHMET ŞAHİN
28 Nisan 2017, Cuma

09:45 - 10:45

28 - 2. OTURUM 2. SALON

Moderator : DOÇ. DR. MIZRAP BULUNUZ - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 11710 - FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİNDE UYGULAMA ve GÖRSEL SUNUMUN ETKİSİ
  MELTEM EKİCİ, SEDA ÖZDİKMENLİ TEPELİ
 • 12066 - SERT KARASAL İKLİM BÖLGESİNDE YAŞAYAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK DUYUŞSAL EĞİLİMLERİ İLE ÇEVRESEL AKTİVİTELERE KATILMA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  BÜLENT AKSOY
 • 12208 - Akustik İyileştirme Yapılmış Bir Okulda Öğrenci ve Öğretmenlerin Gürültü Kirliliğine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi*
  MIZRAP BULUNUZ, NERMİN BULUNUZ, JONİDA KELMENDİ, NİHAL COŞKUN
 • 12540 - FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ (PAB) YETERLİKLERİ
  ARİF AÇIKSÖZ, FATİH DOGAN
28 Nisan 2017, Cuma

09:45 - 10:45

28 - 2. OTURUM 3. SALON

Moderator : DOÇ. DR. ESİM GÜRSOY - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 9538 - Professional Development Needs of Pre-Service Teachers in Teaching English to Young Learners
  ABDULVAHİT ÇAKIR, MÜZEYYEN NAZLI GÜNGÖR
 • 10150 - Türkiye'de Yabancı Dil Olarak Fransızca Eğitiminde Eylem Odaklı Yaklaşım
  ASLIHAN ELİF KANMAZ
 • 11254 - Needs Analysis Survey for Research in Language Teacher Education
  GONCA EKŞİ
 • 11979 - International University Students’ Psychological and Sociocultural Adaptations to Turkey
  SALİM RAZI, VEYSEL EMİR EKE
28 Nisan 2017, Cuma

09:45 - 10:45

28 - 2. OTURUM 4. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. HULUSİ GEÇGEL - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 9536 - İLKÖĞRETİM 5. ve 6. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINA BİÇİMSEL GÖRÜNÜM, BİLİMSEL İÇERİK, DİL VE ANLATIM YÖNÜYLE BİR YAKLAŞIM DENEMESİ
  ZEYNEP UYAR, RABİA ŞAPLA
 • 10113 - İlkokul 4. Sınıf Ders Kitaplarının Okunabilirliklerinin Değerlendirilmesi
  AHMET BİLAL ÖZBEK, CEVRİYE ERGÜL
 • 12234 - Noktalama İşaretleri Öğretiminde Zihin Haritası Tekniğinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi
  VOLKAN DEMİREL
 • 12380 - Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazım Yanlışı Yapma Düzeyleri: Bir Durum Çalışması
  TUĞBA GÜMÜŞKAYA, FATİH KANA
28 Nisan 2017, Cuma

09:45 - 10:45

28 - 2. OTURUM 5. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. GÜRKAN ERGEN - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 10095 - Matematik branş öğretmenlerinin yeni eğitim programına ilişkin görüşleri
  YELİZ ÇELEN
 • 10097 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL UYGULAMA DERSİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ
  YELİZ ÇELEN
 • 11835 - Pedagojik formasyon programında karşılaşılan sorunlar ve bunların çözümüne ilişkin öğrenci görüşleri nelerdir?
  FÜSUN GÜLDEREN ALACAPINAR
 • 11837 - İlkokul öğrencilerinin en çok sevdiği ve sevmediği dersler ve nedenleri
  FÜSUN GÜLDEREN ALACAPINAR
 • 11875 - What are the Low Performer Students' Perceptions about School in Turkey?
  LEYLA YILMAZ FINDIK, EREN HALİL ÖZBERK, NAGİHAN BOZTUNÇ ÖZTÜRK
28 Nisan 2017, Cuma

09:45 - 10:45

28 - 2. OTURUM 6. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. ADİL ÇORUK - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 9955 - Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Düzeyleri ile Matematik Algıları Üzerine Bir İnceleme
  KAMURAN TARIM, M. SENCER ÖZSEZER, H. BEYZA CANBAZOĞLU
 • 11112 - SINIF YÖNETİMİNDE OLUMLU OLUMSUZ ÖĞRETMEN İMAJLARI
  ADİL ÇORUK
 • 11882 - GERİ BİLDİRİM İLE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ YETERLİLİK İNANÇLARI ÜZERİNE İLİŞKİSEL BİR ÇALIŞMA
  NALAN AKKUZU, MELİS ARZU UYULGAN
 • 11955 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ve Öğretme Öz-yeterliklerinin İncelenmesi
  HALİL ÇOKÇALIŞKAN, ALPER YORULMAZ, SÜLEYMAN CAN
 • 12029 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öz-yeterlikleri ve Özdüzenleme Becerileri Arasındaki İlişki
  ALPER YORULMAZ, HALİL ÇOKÇALIŞKAN
28 Nisan 2017, Cuma

09:45 - 10:45

28 - 2. OTURUM 7. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. YASEMİN ABALI ÖZTÜRK - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 9961 - Matematiksel Modellemeye Yönelik Hazırlanan Bir Öğretim Sürecinden Yansımalar
  İLHAN KARATAŞ, GÜLZADE KARACI
 • 11869 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Farklı Problem Çözme Stratejilerine Uygun Problem Kurma Performansları
  ERSEN YAZICI
 • 12200 - Bir Geometrik Oluşum Probleminin Çözüm Sürecinin Tahlili: axb Boyutlu Dikdörtgene Eş Alanlı Kare Çizimi
  TUĞÇE KOZAKLI, IŞIL BOZKURT, MURAT ALTUN
 • 12273 - Ortaokul 7. Sınıf Matematik Dersi “Dönüşüm Geometrisi' Alt Öğrenme Alanının Öğretiminde Dinamik Matematik Yazılımı “GEOGEBRA” Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi
  ENGİN EVNİ
28 Nisan 2017, Cuma

09:45 - 10:45

28 - 2. OTURUM 8. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. BURCU ÖZDEMİR BECEREN - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 9950 - Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Ebeveynlerin Çocuklarının Temel Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanmalarına Fırsat Yaratma Durumlarının İncelenmesi
  SARA KEFİ
 • 11787 - Aşk ve Sevgi - Çocuk Gözünden
  ESRA TUĞBA ÇOBAN SÖYLEMEZ
 • 11846 - Okul Öncesi Öğretmenleri Kaynaştırma Eğitimini mi Kapsayıcı Eğitimi mi Seçti?
  ESRA TUĞBA ÇOBAN SÖYLEMEZ
 • 11932 - SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN MÜZE GEZİLERİNİN ÖĞRENCİLERİN TUTTUĞU MÜZE GÜNLÜKLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
  GÜLBEYAZ ÜNLÜER
28 Nisan 2017, Cuma

09:45 - 10:45

28 - 2. OTURUM 9. SALON

Moderator : YRD. DOÇ.DR. RASİT CELİK - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 11308 - A Philosophical Account of Inclusive Education Based On the Capabilities Approach
  RASİT CELİK
 • 11309 - A Critical Analysis of Rawls’s Justice as Fairness from the Perspective of Inclusive Education
  RASİT CELİK
 • 11676 - An Investigation of Research Paradigms through Instances from Literature
  EMRAH ÖZDEMİR
 • 12134 - Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğrencileri ile Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Eğitim İnançlarının Karşılaştırılması
  FATİH ORÇAN, RASİT CELİK
28 Nisan 2017, Cuma

09:45 - 10:45

28 - 2. OTURUM 10. SALON

Moderator : DOÇ. DR. H. PELİN KARASU - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 9809 - İşitsel-Sözel Eğitim Alan İşitme Kayıplı Öğrencilerin Yazılı Anlatım Performanslarının ve İlişkili Değişkenlerin Belirlenmesi
  H PELİN KARASU, ÜMİT GİRGİN
 • 9816 - İŞİTME KAYIPLI BİR ÇOCUKLA PAYLAŞILAN OKUMA ETKİNLİĞİ İÇİN OLUŞTURULAN HİKAYE KİTABI HAZIRLAMA SÜRECİ
  ASLI GEREK, H PELİN KARASU, ÜMİT GİRGİN
 • 9822 - İŞİTME KAYIPLI BİR ÖĞRENCİNİN İLKOKUMA YAZMA BECERİLERİNİN DESTEKLENMESİ
  EZGİ TOZAK, H PELİN KARASU, ÜMİT GİRGİN
 • 11930 - KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARINDA DESTEK EĞİTİM ODALARI
  NECMİ ÖZEN, BARIŞ HANCI, MELİH ÜNLÜER
28 Nisan 2017, Cuma

09:45 - 10:45

28 - 2. OTURUM 11. SALON

Moderator : PROF. DR. M. KAYHAN KURTULDU - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 11927 - Piyano Eğitiminde Etüt Çalmaya İlişkin Görüş Anketinin Geliştirilmesi
  MUSTAFA SARIKAYA, M. KAYHAN KURTULDU
 • 12033 - KONSERVATUVAR OPERA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PİYANO DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  TURGAY TUNÇ, CEMALETTİN BAYDAĞ
 • 12165 - GÖRME ENGELLİLERDE YÖN BULMA PROBLEMLERİ VE YARDIMCI (ASSISTIVE)TEKNOLOJİLER
  ARZU DURSİN, AYŞEGÜL GÜRDAL PAMUKLU
 • 12179 - RESİM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL İLLÜSTRASYONLARININ (ÇİZİMLERİNİN) RUBRİK DEĞERLENDİRMESİ
  AYŞEGÜL GÜRDAL PAMUKLU, ARZU DURSİN
28 Nisan 2017, Cuma

09:45 - 10:45

28 - 2. OTURUM 12. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA NURİ URAL - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 11893 - Öğretmen Adaylarının Teknoloji Entegrasyonu ile İlgili Tutum ve İnançları
  MUSTAFA NURİ URAL, YAŞAR AKKAN, MESUT ÖZTÜRK
 • 12048 - Öğretmen Adaylarının İnternet Teknolojileri Tercihlerindeki Değişimin İncelenmesi
  BARIŞ ÇUKURBAŞI, MÜBİN KIYICI
 • 12268 - Öğretim Yöntem ve Teknikleri Konusuna Yönelik Bir Çoklu Ortam Öğrenme Materyalinin Geliştirilmesi
  EYUP YÜNKÜL, GÜRHAN DURAK, SERKAN ÇANKAYA
 • 12379 - MOBİL UYGULAMALARIN BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA, TEKNOLOJİYE VE ÇEVREYE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ: ÇEVRE EĞİTİMİ
  ECEM KARASAÇ, FATMA ŞAHİN
28 Nisan 2017, Cuma

10:45 - 11:00

ARA

Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

28 Nisan 2017, Cuma

11:00 - 12:00

28 - 3. OTURUM 1. SALON

Moderator : DOÇ. DR. SERKAN TİMUR - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 11844 - İlköğretim 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Sindirim ve Beslenme Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi
  BETÜL YÜZÜAK, BERAN FİRİDİN
 • 11855 - FEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN KONULARINI GÜNLÜK HAYATTA KULLANABİLME DÜZEYLERİ
  MEHMET BAHAR, MUSTAFA YILMAZ
 • 12034 - FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN ÖĞRETİMİ YAKLAŞIMLARI
  GAMZE TEZCAN, HÜLYA GÜVENÇ
 • 12090 - Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi
  ARZU KÜÇÜK, MEHMET KÜÇÜK
 • 12190 - 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAZI BİYOLOJİ KAVRAMLARINA İLİŞKİN ÖN BİLGİLERİNİN BELİRLENMESİ
  HASAN ŞEN, DERYA ALTINIŞIK
28 Nisan 2017, Cuma

11:00 - 12:00

28 - 3. OTURUM 2. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. FATİH DOĞAN - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 9939 - Lise 10. Sınıf Öğrencilerinin Kütle ve Ağırlık Kavramlarını Anlama Düzeyleri
  MURAT AYDIN, ADEM BÜYÜK
 • 10683 - Lisans Öğrencilerinin Bilimsel Teori ve Kanun Kavramlarına İlişkin Algılarının Belirlenmesi
  YURDAGUL BOGAR
 • 11205 - MYO ve Mühendislik Öğrencilerinin Kütle ve Ağırlık Merkezi Kavramlarını Anlama Düzeyleri
  MURAT AYDIN, KADİR GÜÇLÜER, ADEM BÜYÜK
 • 12216 - PORPHYRIOS AĞACINA DAYALI YAPILANDIRMACI ÖĞRETİMİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ EKOLOJİDE TÜRLER ARASI İLİŞKİLER KAVRAMLARINI ANLAMALARINA ETKİSİ
  SELAMİ YANGIN, İLHAN TURAN, ŞULE BİLGİN
28 Nisan 2017, Cuma

11:00 - 12:00

28 - 3. OTURUM 3. SALON

Moderator : DOÇ. DR. ECE ZEHİR TOPKAYA - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 10111 - A NEEDS ANALYSIS OF EFL INSTRUCTORS AT TWO TURKISH STATE UNIVERSITIES
  AYSUN YAVUZ, YUNUS EMRE AKBANA
 • 12015 - Teacher Certificate Program through the Lenses of English Language Teacher Candidates: its strengths and weaknesses
  ECE ZEHİR TOPKAYA, VEYSEL EMİR EKE
 • 12187 - My special colleague is going to be a dancer
  ISABEL CATARINA MARTINS
 • 12196 - Is there a better way to correct errors in foreign language classrooms? Learners’ views in Turkish EFL context
  ZÜBEYDE SİNEM GENÇ
28 Nisan 2017, Cuma

11:00 - 12:00

28 - 3. OTURUM 4. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. HULUSİ GEÇGEL - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 11783 - YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: BİR GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI
  TALHA GÖKTENTÜRK, EMRE YAZICI
 • 12117 - Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde TÖMER'ler ve Akademik Başarı
  MEHTAP ÖZDEN, ENES YAŞAR, SEFA TOPRAK
 • 12182 - BEDEN DİLİ ÇALIŞMALARINDA UNUTULAN BİR ESER: “YÜZ İFADELERİNİN TEFSİRİ ÜZERİNE TECRÜBİ BİR TETKİK”
  MEHMET KURUDAYIOĞLU, OZAN İPEK
 • 12350 - Lisans Düzeyindeki Bir Öğrencinin Kurgu Metin Yazma Tecrübesi: Bir Anlatı Çalışması
  MEHTAP ÖZDEN, YUSUF METE ELKIRAN
28 Nisan 2017, Cuma

11:00 - 12:00

28 - 3. OTURUM 5. SALON

Moderator : DOÇ. DR. İLKE EVİN GENCEL - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 10082 - YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE AKADEMİK ÇALIŞMALAR YAPMAYA YÖNELİK İHTİYAÇLARI
  TUĞÇE KARATAŞ, BUKET TURHAN TÜRKKAN, ECE YOLCU
 • 11815 - Öğretim Materyali Geliştirme: Visual C#’ da Fonksiyonları Öğreniyorum
  AHMET AKKAYA, AYŞEN KARAMETE
 • 12136 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİMSEL YÖNELİMLERİNİN BELİRLENMESİ
  SÜMER AKTAN, ERDOĞAN TEZCİ, MEHMET AKİF ERDENER, FAHRİ SEZER
 • 12294 - OKULLARDA UYGULANMAKTA OLAN DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  GÜLBEYAZ ÜNLÜER
28 Nisan 2017, Cuma

11:00 - 12:00

28 - 3. OTURUM 6. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. NERMİN BULUNUZ - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 9522 - ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL KİMLİK ALGILARI ARASINDAKI İLİŞKİ
  RAMAZAN ERTÜRK
 • 9600 - EĞİTİMDE ÖRGÜT SAĞLIĞININ İNSAN KAYNAĞININ ÖRGÜTSEL YABANCILAŞMASINA ETKİSİ
  VİCDAN ALTINOK
 • 11990 - FENOMENOLOJİK BİR YAKLAŞIMLA OKUL KÜLTÜRÜNDE GÜRÜLTÜ OLGUSU
  MIZRAP BULUNUZ, BERNA COŞKUN ONAN, NESRİN AKBAYRAK, HALİME ÖZTÜRK
 • 12050 - FARKLI DÜZEYDEKİ OKULLARDA GÜRÜLTÜ DÜZEYİNİN TESPİTİ*
  HUSEYİN ABAKAY, MIZRAP BULUNUZ
28 Nisan 2017, Cuma

11:00 - 12:00

28 - 3. OTURUM 7. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. MESUT TABUK - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 10396 - 7E Modeline Göre Hazırlanan Öğrenme Etkinliklerinin Öğrenci Bilgilerinin Kalıcılığına Etkisi
  RUKİYE KAYHAN, MİNE AKTAŞ
 • 10397 - 7E Modeline Göre Hazırlanan Öğrenme Etkinliklerinin Öğrencilerin Matematik Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi
  RUKİYE KAYHAN, MİNE AKTAŞ
 • 11888 - LİSANSÜSTÜ TEZLERDE KULLANILAN MATEMATİK TUTUM ÖLÇEKLERİ
  MESUT TABUK
 • 12069 - ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ İSTATİSTİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZ YETERLİKLERİ
  MUTLU PİŞKİN TUNÇ, NURBANU YILMAZ
28 Nisan 2017, Cuma

11:00 - 12:00

28 - 3. OTURUM 8. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA NURİ URAL - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 11895 - İlkokul Öğretim Programına STEM Eğitiminin Entegrasyonu ile İlgili Sınıf Öğretmenlerinin Bakış Açılarının İncelenmesi
  YAŞAR AKKAN, MUSTAFA NURİ URAL, MESUT ÖZTÜRK, PINAR AKKAN
 • 11903 - 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA VE PROBLEM KURMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  İLKNUR ÇARKCI, MUSTAFA ULUSOY
 • 12203 - 2013 FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BİLGİ ÖĞRENME ALANININ BECERİ ÖĞRENME ALANI İLE DESTEKLENİP DESTEKLENMEDİĞİNİN BELİRLENEMSİ
  NACİYE ŞİMŞEK
 • 12204 - ALTERNATİF ÖLÇME ARAÇLARININ TEMEL EĞİTİM VE ORTAOKUL FEN KİTAPLARINDA KULLANILMA SIKLIKLARININ BELİRLENEMSİ
  NACİYE ŞİMŞEK
28 Nisan 2017, Cuma

11:00 - 12:00

28 - 3. OTURUM 9. SALON

Moderator : DOÇ. DR. İBRAHİM KISAÇ - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 11967 - Üniversite Öğrencilerinin Yaş, Cinsiyet ve Psikoloji Dersi Alıp Almama Durumlarına Göre Empati ve Özgeci Davranış Düzeyleri
  İBRAHİM KISAÇ, BÜŞRA AYDEMİR, LEYLA ÖZDEMİR, ZEYNEP ÖZMEN
 • 11984 - Sanal Ortamda Çocuk İstismarının Önlenmesi Çalıştayı
  NECMİ ÖZEN, ÖZDEN AKKAYA, BURAK KARAKAYA, YASEMİN TÜMKAYA KARAKAYA, HATİCE BUKET ÖZKAN
 • 12003 - Üniversite Öğrencilerinin Kadınlık Rolü Normları Algısı
  İBRAHİM KISAÇ, ASLIHAN ÖZKAN, ERTUĞRUL SAĞLAM, IŞILAY DOĞMUŞ, ALİ ÜNVER, MERVE SIRCAN
 • 12005 - Üniversite gençliğinde erkeklik rolü normları algısı
  İBRAHİM KISAÇ, AYSER ÖZBEY, ÖZLEM YEL, CANAN MAKARNACI, YAĞMUR GÜNEŞ, TURAN UYANIK
28 Nisan 2017, Cuma

11:00 - 12:00

28 - 3. OTURUM 10. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. BERFU KIZILARSLAN TUNÇER - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 9638 - MESLEKİ EĞİTİM VE KARİYER
  MUSTAFA ASLAN
 • 10310 - Eğitim Fakültelerinde Kalite Kültürü Oluşturma Süreçlerine İlişkin Akademik Yönetici Görüşleri
  TUBA KUNDUROĞLU-AKAR, MUSTAFA CEM BABADOĞAN
 • 10495 - MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALGI DURUMLARININ İNCELENMESİ
  AYŞİN AŞKIN, ÖMER FARUK ÖZTÜRK
 • 11430 - MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: NKÜTEKNİK BİLİMLER MYO ÖRNEĞİ
  HASAN METE, AYTEKİN ERDEM, GÜRCAN UZAL, DUYGU HÜYÜK
 • 11970 - Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Stajlarda Edindikleri Tecrübelerin Değerlendirilmesi
  FEYZİ KAYSİ, AYSUN GÜROL
28 Nisan 2017, Cuma

11:00 - 12:00

28 - 3. OTURUM 11. SALON

Moderator : PROF. ABDULLAH UZ - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 10136 - Müzik Eğitimi Alanı Doçentlik Dosyalarındaki Yayınların Sorunları – 2 (Dil Ve Yazım Sorunları)
  ABDULLAH UZ
 • 11928 - Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Çalışma Alışkanlıkları ile Piyano Dersi Başarıları Arasındaki İlişki
  M. KAYHAN KURTULDU, CAHİT AKSU
 • 12044 - MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN PİYANO PERFORMANSI ÖZYETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ
  FERİT BULUT, TURGAY TUNÇ
 • 12180 - MİMARLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ESKİZLERİNİN (SERBEST EL ÇİZİMİ) RUBRİK DEĞERLENDİRMESİ
  AYŞEGÜL GÜRDAL PAMUKLU, ARZU DURSİN
28 Nisan 2017, Cuma

11:00 - 12:00

28 - 3. OTURUM 12. SALON

Moderator : DOÇ. DR. BÜLENT AKSOY - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 10144 - "COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE YAPRAKLI TAKVİMİN DERS ARACI OLARAK KULLANILMASI"
  HAYRİ ÇAMURCU, MERVE ÖNOL
 • 10145 - COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN MİLLİ BİLİNCE İLİŞKİN FARKINDALIK DÜZEYLERİ
  HAYRİ ÇAMURCU, DAVUT ATMACA
 • 12374 - COĞRAFYA LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN HARİTA YETERLİK DÜZEYLERİNİN YORDANMASI
  BÜLENT AKSOY, HAKAN KOÇ
 • 12481 - OKUL İÇİ DOĞA MÜZESİ UYGULAMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
  AYŞE ARSLAN, EZGİ TAYLAN KOPARAN
28 Nisan 2017, Cuma

12:00 - 13:00

ÖĞLE YEMEĞİ

Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

28 Nisan 2017, Cuma

13:00 - 14:00

28 - 4. OTURUM 1. SALON

Moderator : DOÇ. DR. GÜNSELİ YILDIRIM - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 9938 - Makine Mühendisliği Öğrencilerinin Fiziğe İlişkin Öz-Yeterlilik İnançlarının Değerlendirilmesi
  MURAT AYDIN, ADEM BÜYÜK
 • 10029 - LİSELERDE TEKNOLOJİ DESTEKLİ FİZİK EĞİTİMİNDE ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM GEREKSİNİMİ: YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ
  GÜRCAN UZAL, AYTEKİN ERDEM, YAŞAR ERSOY
 • 12078 - İLKOKULDA ETKİLİ FEN OKUR YAZARLIĞI İÇİN TÜRK CUMHURİYETLERİNDEKİ GELENEKSEL OYUNLAR VE SÖZLÜ EDEBİYAT ÜRÜNLERİ DESTEKLİ ÖĞRETİME DAYALI UYGULAMALAR
  SEVAL ORAK, ERSİN KARADEMİR
 • 12225 - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının FeTeMM Entegrasyonuna Yönelik Becerilerinin Araştırılması
  SİNAN ESLEK, MEHMET ŞAHİN, HALİT KIRIKTAŞ, ALİ KAYALAR
28 Nisan 2017, Cuma

13:00 - 14:00

28 - 4. OTURUM 2. SALON

Moderator : DOÇ. DR. BETÜL TİMUR - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 9952 - Ortaokul Öğrencilerinin Fen Konularına Yönelik İlgisinin Şehir Merkezi ve İlçelerde Yasayan Öğrencilerdeki Farklılıklarının İncelenmesi
  DİDEM KESGİN, BETÜL TİMUR
 • 10032 - LİSELERDE FİZİK EĞİTİMİNİ İYİLEŞTİRME YÖNÜNDE TEKNOLOJİNİN KULLANILMASI İLE İLGİLİ YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ
  AYTEKİN ERDEM, GÜRCAN UZAL, YAŞAR ERSOY
 • 11889 - FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KİMYA I DERSİ KAPSAMINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
  SİBEL KILINÇ ALPAT, ÖZGE ÖZBAYRAK AZMAN
 • 12051 - BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE YANSITICI ÖĞRENME GÜNLÜKLERİNİN KULLANILMASI
  MUSTAFA ÇAKIR
28 Nisan 2017, Cuma

13:00 - 14:00

28 - 4. OTURUM 3. SALON

Moderator : DOÇ. DR. ECE ZEHİR TOPKAYA - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 10061 - THE EFFECT OF ‘‘KAHOOT!’’ ON ENGLISH VOCABULARY LEARNING OF EFL PREP STUDENTS
  SÜLEYMAN GÜN, AINUR AITKUZHINOVA ARSLAN, EDA ÜSTÜNEL
 • 12027 - İngiliz Dili Eğitimi Programlarındaki Sözcük Bilgisi Dersine İlişkin Öğrenci ve Öğretmen İnanışları
  ARZU ŞARLANOĞLU VURAL
 • 12170 - On the way to Europe. An analysis of English language proficiency levels among Erasmus+ applicants.
  SEDAT BECEREN
 • 12185 - What if I learn better with a Computer software?
  ISABEL CATARINA MARTINS, CÉLİA RİBEİRO, MARİANA NUNES
28 Nisan 2017, Cuma

13:00 - 14:00

28 - 4. OTURUM 4. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. HULUSİ GEÇGEL - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 12028 - TÜRKÇEYİ İKİNCİ DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERE KÜLTÜR AKTARIMI KONUSUNDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  EMRE YAZICI, TALHA GÖKTENTÜRK
 • 12132 - DİL VE SANAT GELİŞİMİNDE ÇOCUK KİTAPLARININ ROLÜ
  HULUSİ GEÇGEL
 • 12174 - ÇOCUK EDEBİYATI VE MİZAH
  HULUSİ GEÇGEL
 • 12398 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ KADIN VE ŞİİR KAVRAMLARINA İLİŞKİN GELİŞTİRDİKLERİ METAFORLAR
  MEHTAP ÖZDEN
28 Nisan 2017, Cuma

13:00 - 14:00

28 - 4. OTURUM 5. SALON

Moderator : DOÇ. DR. İLKE EVİN GENCEL - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 9548 - DEMOKRATİK SİYASİ KÜLTÜRÜN OLUŞMA (MA)SI İLE ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK SEVİYESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE EĞİTMENLERİN DEMOKRASİ ANLAYIŞININ ETKİLERİ
  ALİ FUAT GÖKÇE
 • 10080 - EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DOKTORA PROGRAMINA YÖNELİK BİR İNCELEME
  ECE YOLCU, TUĞÇE KARATAŞ, BUKET TURHAN TÜRKKAN
 • 11399 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
  MEMET KARAKUŞ, BUKET TURHAN TÜRKKAN
 • 11775 - 4MAT ÖĞRETİM MODELİ İLE HAZIRLANAN FEN BİLİMLERİ DERSİ DERS PLANLARININ ANALİZİ
  GAMZE TEZCAN
 • 12135 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROGRAM YÖNELİMLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
  SÜMER AKTAN, ERDOĞAN TEZCİ, MEHMET AKİF ERDENER, FAHRİ SEZER
28 Nisan 2017, Cuma

13:00 - 14:00

28 - 4. OTURUM 6. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. BURCU ÖZDEMİR BECEREN - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 9922 - İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER KAVRAMI VE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  RAMAZAN ERTÜRK
 • 11964 - Öğretmen Adaylarının Ahiliğe İlişkin Metaforları
  AYFER ŞAHİN, İREM DEMİRBAŞ
 • 12030 - DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN TÜRK EFSANELERİ
  ŞÜKRAN OĞUZ, İSMAİL OĞUZ
 • 12061 - EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ PLANLAMASI EKONOMİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ BİREYSEL GETİRİLERİNİN İNCELENMESİ
  EMEL DİNÇKAL, MUSTAFA AYDIN BAŞAR
 • 12192 - OKUL ÖNCESİÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞER ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  BURCU ÖZDEMİR BECEREN, ABDULLAH AYDIN, ZEHRA BİLGEN
28 Nisan 2017, Cuma

13:00 - 14:00

28 - 4. OTURUM 7. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. GÜLER ÇAVUŞOĞLU - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 10105 - An Investigation of Eight Grade Students’ Misconceptions regarding the Concept of Variable
  GÜLZADE KARACI, AYHAN KÜRŞAT ERBAŞ
 • 12024 - MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ UYGULAMAYA DAYALI BİR ÖĞRETİM MODÜLÜNÜN ÖNCESİNDE VE SONRASINDA ORANTISAL PROBLEMLERİ ÇÖZERKEN KULLANDIKLARI STRATEJİLER
  MUTLU PİŞKİN TUNÇ, ERDİNÇ ÇAKIROĞLU
 • 12045 - Examining the Attitudes of Azerbaijan Baku Turkish Secondary School Students towards Smart Board use in Mathematics Classes according to Grades and Gender Variables
  GÜLER ÇAVUŞOĞLU
 • 12281 - LİSE ÖĞRENCİLERİNİN EŞİTSİZLİKLER KONUSUNU KAVRAMSAL ANLAMADA DİALOGİC TEACHİNG'İN ETKİSİ
  MUSTAFA ÇAĞRI GÜRBÜZ, MURAT AĞSU
28 Nisan 2017, Cuma

13:00 - 14:00

28 - 4. OTURUM 8. SALON

Moderator : DOÇ. DR. BÜLENT GÜVEN - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 9817 - GÜNEY ASYA ÜLKELERİNDEKİ SANAT TÜRLERİ DESTEKLİ ÖLÇME DEĞERLENDİRMENİN İLKOKULDAKİ TEMEL DERSLERE YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ
  SEVAL ORAK, NERMİN KARATEPE, EYÜP ARTVİNLİ
 • 11890 - Sınıf Öğretmeni ve Öğretmeni Adaylarının STEM Eğitiminin Öğretime Entegrasyonuna Yönelik Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi
  YAŞAR AKKAN, MUSTAFA NURİ URAL, MESUT ÖZTÜRK, PINAR AKKAN
 • 12111 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Empati Kavramına İlişkin Görüşleri ve Empati Kavramına Dair Oluşturdukları Metaforların İncelenmesi
  BÜLENT GÜVEN
 • 12223 - 2009 YILI HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ 2017 YILI HAYAT BİLGİSİ DERSİ PROGRAM TASLAĞI İLE KARŞILAŞTIRILMASI
  BÜLENT GÜVEN
28 Nisan 2017, Cuma

13:00 - 14:00

28 - 4. OTURUM 9. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA TÜRKMEN - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 10170 - YÖNETİCİLERİN ETİK LİDERLİK DAVRANIŞLARI VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ İLİŞKİSİ: DÜZCE İLİ ÖRNEĞİ
  RIDVAN ŞAHİN, MEHMET SELAMİ YILDIZ
 • 11763 - İDEAL ÖĞRENCİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
  HANİFE AKGÜL, BÜLENT SÖYLEYİCİ, RAZİYE PEKŞEN AKÇA
 • 12119 - ÖĞRETMENLERİN YAŞAM STİLLERİ VE SINIF YÖNETİM PROFİLLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  FAHRİ SEZER, SÜMER AKTAN, ERDOĞAN TEZCİ, MEHMET AKİF ERDENER
 • 12129 - The Assessment of The Problem Areas of Middle School Students
  MEHMET AKİF ERDENER, FAHRİ SEZER, ERDOĞAN TEZCİ, SÜMER AKTAN
 • 12137 - Sınıf Yönetimi Stilleri Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  FAHRİ SEZER, SÜMER AKTAN
28 Nisan 2017, Cuma

13:00 - 14:00

28 - 4. OTURUM 10. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. SİBEL GÜVEN - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 11206 - İnşaat Programı ve İnşaat Mühendisliği Öğrencilerinin Moment Konusunu Anlama Düzeylerinin Belirlenmesi Yönelik Bir Araştırma
  MURAT AYDIN, KADİR GÜÇLÜER, ADEM BÜYÜK
 • 11429 - GIDA TEKNİKERLİĞİ ÖĞRETİMİ KONUSUNDA ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  HASAN METE, GÜRCAN UZAL, AYTEKİN ERDEM, DUYGU HÜYÜK
 • 12265 - ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM ALDIKLARI BÖLÜMLERE GÖRE ÇOKLU ZEKA ALANLARININ BELİRLENMESİ: EZİNE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
  MEHTAP ÖZDEN, ÖVGÜ DEMİRAL, AYŞE SÜNNETÇİOĞLU
 • 12296 - Harita Mühendisliği Öğrencilerinin Akademik Başarı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi
  FAİK ÖZGÜR KARATAŞ, PELİN YILMAZ, TUĞBA AŞIK
28 Nisan 2017, Cuma

13:00 - 14:00

28 - 4. OTURUM 11. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. SİBEL TELLİ - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 11700 - Sınıf Öğretmenliği Lisans Programlarının Mesleki Değerler Açısından İncelenmesi -I
  MEHMET KÜÇÜK, İSA KORKMAZ, NERMİN KARABACAK
 • 11702 - Sınıf Öğretmenliği Lisans Programlarının Mesleki Değerler Açısından İncelenmesi -II
  MEHMET KÜÇÜK, İSA KORKMAZ, NERMİN KARABACAK
 • 11816 - Öğrencilerin, Algoritma Yazma ve Öğrenimi Konusundaki Görüş ve Düşünceleri
  AHMET AKKAYA, GÜLCAN ÖZTÜRK
 • 12320 - YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİNDE SORUNLAR VE REFORM ÖNERİLERİ
  ADEM YAMAN, SERVET ÖZDEMİR
28 Nisan 2017, Cuma

13:00 - 14:00

28 - 4. OTURUM 12. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. BERFU KIZILARSLAN TUNÇER - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 11836 - Geleneksel Ölçme ve Değerlendirmeden Alternatif Ölçme ve Değerlendirmeye Geçişi Metaforlarla Anlamak
  OYA TANERİ
 • 11947 - Sınavlı ve Sınavsız Geçiş ile Meslek Yüksekokullarına Yerleşen Öğrencilerin Başarı Durumlarının İncelenmesi
  EZGİ SEYFİOĞLU, GENCAY SAATCI, ÖZGE GÜDÜ DEMİRBULAT
 • 12017 - İLKÖĞRETİM 6, 7 ve 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİNE BAKIŞI
  ALİ KORKMAZ
 • 12133 - Ölçek Uyarlama Çalışmaları: AFA ve DFA Uygulamaları
  FATİH ORÇAN
28 Nisan 2017, Cuma

14:00 - 14:15

ARA

Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

28 Nisan 2017, Cuma

14:15 - 15:15

28 - 5. OTURUM 1. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. NERMİN BULUNUZ - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 9566 - Ortaokul Sınıflarında Mühendislik Becerilerinin Geliştirilmesi için STEM Tabanlı Öğrenme Ortamının Tasarımı
  YURDAGUL BOGAR
 • 10552 - Yerel Bazlı STEM Etkinliklerinin Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerine Etkilerinin incelenmesi
  GÜLSEN KARABULUT
 • 11451 - BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİNİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN "GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ" ÜNİTESİNDEKİ KAVRAMSAL ANLAMA DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  KÜBRA ŞAHİN TOPÇU, NERMİN BULUNUZ
 • 12224 - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının FeTeMM Alanlarının Entegrasyonu Hakkındaki Görüşlerinin Araştırılması
  SİNAN ESLEK, MEHMET ŞAHİN, HALİT KIRIKTAŞ
28 Nisan 2017, Cuma

14:15 - 15:15

28 - 5. OTURUM 2. SALON

Moderator : DOÇ. DR. BETÜL TİMUR - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 9929 - DEVELOPING SCIENCE TEACHING EFFICACY BELIEFS OF PRE-SERVICE TEACHERS BY ARGUMENT-DRIVEN INQUIRY
  GÜLÜZAR EYMUR, PINAR SEDA ÇETİN
 • 11913 - ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN STEM MESLEKLERİNE BAKIŞ AÇILARININ VE MESLEK FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ
  MUCİZE ÇİFTÇİ, SİNAN ÇINAR
 • 11916 - İlkokul dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Bilim İnsanı Çizimlerinin Analizi
  ESRA KABATAŞ MEMİŞ, ESMA KARAKUŞ, NURULLAH FİLİZ, ZEHRA ESRA KETENOĞLU KAYABAŞI
 • 11941 - FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN STEM EĞİTİMİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNE ENTEGRASYONU HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
  MUCİZE ÇİFTÇİ, SİNAN ÇINAR
28 Nisan 2017, Cuma

14:15 - 15:15

28 - 5. OTURUM 3. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. KÜRŞAT CESUR - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 10076 - ENGLISH LANGUAGE TEACHERS’ PERCEPTIONS ON PROFESSIONAL DEVELOPMENT: A CASE STUDY OF IN-SERVICE TEACHERS IN MUĞLA
  SABRİYE SENER, AYTEN ÇOKÇALIŞKAN
 • 11949 - The opinions of vocational school students regarding the relevance of the content of English courses and sufficiency of hours of instruction: a qualitative perspective
  ZEYNEP ÖVDÜR UĞURLU, KADİR VEFA TEZEL
 • 12186 - Quality of Life in Cerebral Palsy
  ISABEL CATARINA MARTINS, CÉLİA RİBEİRO, AİRES FERREİRA
 • 12197 - Acquisition of the Non-Generic Definite Article by Turkish EFL Learners across Different Proficiency Levels and Contexts
  YELDA ORHON
28 Nisan 2017, Cuma

14:15 - 15:15

28 - 5. OTURUM 4. SALON

Moderator : DOÇ. DR. İBRAHİM KIBRIS - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 9535 - İLKÖĞRETİM 5. ve 8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINA BİÇİMSEL GÖRÜNÜM, BİLİMSEL İÇERİK, DİL VE ANLATIM YÖNÜYLE BİR YAKLAŞIM DENEMESİ
  ZEYNEP UYAR, RABİA ŞAPLA
 • 10261 - BEŞ DİLLİ GRAMER KİTABI: VOCABULAIRE ORIENTAL, FRANÇAIS-ITALIEN, ARABE, TURC ET GREC.
  YAKUP YILMAZ, HAKKI ÖZKAYA
 • 11167 - "Ilımlılık" kavramı örneğinde Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde dil-kültür ilişkisinin rolü.
  KAMİLA BARBARA STANEK
 • 12266 - Cumhuriyet'in İlk On Beş Yılında Türkçe ile İlgili İzlenen Devlet Politikaları; Bunun Devlet Yazışmalarına Yansıması
  İBRAHİM KIBRIS
28 Nisan 2017, Cuma

14:15 - 15:15

28 - 5. OTURUM 5. SALON

Moderator : DOÇ. DR. İLKE EVİN GENCEL - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 11427 - MEDYA VE TELEVİZYON OKURYAZARLIĞI: BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURAN BİREYLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  ÇAĞDAŞ CAZ, OSMAN TOLGA TOGO
 • 12172 - ÜNİVERSİTELERDE YETENEK YÖNETİMİ KAPSAMINDA DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  SEDA GÜNDÜZALP, MUKADDER BOYDAK ÖZAN
 • 12235 - Teaching Tax Law: Students’ Thoughts Regarding the Implementation of Six Thinking Hats Technique
  UFUK GENCEL, İLKE EVİN GENCEL
 • 12241 - The Relationship between Computer-Internet Use Self-Efficacy and Problem Solving Skills of Primary School Teacher Candidates
  İLKE EVİN GENCEL, ÖMER EMRE ÖZEN
 • 12244 - The Effect of Creative Drama on Conflict Management and Emphatic Tendencies of Teacher Candidates
  İLKE EVİN GENCEL, GAMZE ÖZDEŞ
28 Nisan 2017, Cuma

14:15 - 15:15

28 - 5. OTURUM 6. SALON

Moderator : DOÇ. DR. GÜNSELİ YILDIRIM - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 10002 - Fen Bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının FeTeMM Farkındalıklarının Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma
  CANAY PEKBAY, NURBANU YILMAZ
 • 11993 - MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYALLEŞMESİNE, SPOR AKTİVİTELERİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ “HEREKE ÖMER İSMET UZUNYOL MYO ÖRNEĞİ”
  AYKUT TOSUN, BARIŞ DEMİR, C.GAZİ UÇKUN, ASİYE YÜKSEL
 • 12014 - TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARI VE MATEMATİK EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI
  MURAT ELLEZ, GÜNSELİ YILDIRIM, GÜZİN ÖZYILMAZ AKAMCA, SİBEL KARABEKMEZ, AYŞE NUR BULUT ÜNER
 • 12065 - The Examination of the Implementation Processes of Argumentation Activities Designed by PSTs
  CANDAN CENGİZ, FİLİZ KABAPINAR
 • 12086 - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerileri
  MEHMET KÜÇÜK, ÖMER ZENGİN
28 Nisan 2017, Cuma

14:15 - 15:15

28 - 5. OTURUM 7. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. MESUT TABUK - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 11847 - İSPATLA İLGİLİ TÜRKİYE’DE MATEMATİK EĞİTİMİ ALANINDA YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN DOKÜMAN İNCELEMESİ
  FİKRET CİHAN, HATİCE AKKOÇ
 • 12025 - ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ORANTISAL DURUMLARI ORANTISAL OLMAYAN DURUMLARDAN AYIRT EDEBİLME DURUMLARININ İNCELENMESİ
  MUTLU PİŞKİN TUNÇ
 • 12211 - Matematik Okuryazarlığı ve Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlık Algılarının Geliştirilmesi
  MUSTAFA ÇAĞRI GÜRBÜZ
 • 12283 - SON DÖNEM OSMANLI GEOMETRİ ÖĞRETİMİ İLE GÜNÜMÜZ GEOMETRİ ÖĞRETİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  HATİCE KÜBRA GÜLER
28 Nisan 2017, Cuma

14:15 - 15:15

28 - 5. OTURUM 8. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. SİBEL GÜVEN - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 10163 - UZAKTAN ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARININ ETKİLİLİĞİ KONUSUNDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  SİBEL GÜVEN, MERVE AKGÜL YONGACI
 • 12168 - ÖĞRETMEN ALGILARI AÇISINDAN OKUL MÜDÜRLERİNİN DENETİM ROLLERİ
  MEHMET AKİF ERDENER, ÜNAL DENİZ
 • 12321 - EĞİTİM YÖNETİMİNDE FONKSİYONEL DENETİM, DÜNDEN YARINA
  ADEM YAMAN
 • 12406 - HİZMET İÇİ EĞİTİMLERDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAYA YÖNELİK TAKIM OYUNLARI VE ROLÜ
  ARZU BAYINDIR
28 Nisan 2017, Cuma

14:15 - 15:15

28 - 5. OTURUM 9. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA TÜRKMEN - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 9789 - Opinions of Science Education Teacher Candidates Concerning The Contribution of The Course of Guidance for Teachers
  SÜLEYMAN BALCI
 • 10240 - Perceptions of Preservice School Counselors Concerning The Contribution of The Course of Special Needs Education for School Counselors
  SÜLEYMAN BALCI
 • 12276 - Adolescents Involvement of the Influence of Seeing YouTube Videos on Personality and Sense of Self
  ABDULLAH TÜRKMEN, BAKHTİYAR ALİYEV
 • 12284 - H. Eysenck AND ANTISOCIAL BEHAVIOR: AN INVESTIGATION OF THE RELATIONS AMONG PERSONALITY STYLES AND PROBLEMS WITH CONDUCT
  BAKHTİYAR ALİYEV, ABDULLAH TÜRKMEN
28 Nisan 2017, Cuma

14:15 - 15:15

28 - 5. OTURUM 10. SALON

Moderator : DOÇ. DR. BÜLENT GÜVEN - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 11092 - İLKOKUL SOSYAL BİLGİLER DERSİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ARAŞTIRMALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME
  BÜLENT GÜVEN, TANSU ÇINAR
 • 11517 - İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİMİ KONUSUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ VE YAYINLARININ İNCELENMESİ
  BÜLENT GÜVEN, SEMA BERBER
 • 12214 - SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİNDE ÇOCUK EDEBİYATI DERSİNİN TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE ETKİSİ
  ŞÜKRAN OĞUZ
 • 12407 - MİTOLOJİ VE ARKEOLOJİ EĞİTİMİNDE BİLİMİN DOĞASI; BİR YÖNTEM OLARAK DRAMA
  ARZU BAYINDIR, VEYSEL TOLUN
28 Nisan 2017, Cuma

14:15 - 15:15

28 - 5. OTURUM 11. SALON

Moderator : DOÇ. DR. BÜLENT AKSOY - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 11045 - ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK BAĞLAMINDA COĞRAFYA EĞİTİMİ
  MÜNÜR BİLGİLİ, ALİ OSMAN KOCALAR
 • 11861 - COĞRAFYA PROGRAMLARINDA POST DİSİPLİNER YAKLAŞIM EKSİKLİĞİ
  MÜNÜR BİLGİLİ, ALİ OSMAN KOCALAR
 • 12056 - Türkmenistan Ders Kitaplarında Atatürk
  YASEMİN ER TUNA
 • 12058 - Bir Müze Uygulaması: Geçmişten Gelen Mektup
  YASEMİN ER TUNA
28 Nisan 2017, Cuma

14:15 - 15:15

28 - 5. OTURUM 12. SALON

Moderator : DOÇ. DR. GÜNEY HACIÖMEROĞLU - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 11741 - Yeni İletişim Teknolojileri Bağlamında Ağlar Üzerinde Öğrenme: Modeller ve Uygulamalar*
  SERHAT ÇOBAN, CUMALİ YAŞAR, AHMET KEMAL ÖKMEN, GÜNEY HACIÖMEROĞLU
 • 11742 - Açık Ders Malzemeleri Sistemleri ile Sanal Sınıf Uygulamaları Entegrasyonu (ÇOMU ADM Örneği )*
  CUMALİ YAŞAR, AHMET KEMAL ÖKMEN, SERHAT ÇOBAN, GÜNEY HACIÖMEROĞLU
 • 11809 - Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders Sistemlerinde Kullanılan Bazı Kimlik Denetleme Yöntemleri: Araştırma ve Uygulama
  AHMET KEMAL ÖKMEN, CUMALİ YAŞAR, SERHAT ÇOBAN, GÜNEY HACIÖMEROĞLU
 • 12144 - ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
  GÜNEY HACIÖMEROĞLU, MEHMET DEĞER
 • 12315 - 5İ Derslerini Uzaktan Eğitimle Alan Öğrencilerin Görüşleri
  GÜRHAN DURAK, SERKAN ÇANKAYA, EYUP YÜNKÜL, ARAS BOZKURT
28 Nisan 2017, Cuma

15:15 - 15:30

ARA

Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

28 Nisan 2017, Cuma

15:30 - 16:30

28 - 6. OTURUM 1. SALON

Moderator : DR. SEDA ÇAVUŞ GÜNGÖREN - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 9928 - PRE-SERVICE TEACHERS’ VIEWS ABOUT ARGUMENT-DRIVEN INQUIRY
  PINAR SEDA ÇETİN, GÜLÜZAR EYMUR
 • 10156 - Araştırma-Sorgulama Temelli Uygulamaların 5. Sınıf Öğrencilerinin Tartışmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi
  BÜŞRA NUR ÇAKAN AKKAŞ, ESRA KABATAŞ MEMİŞ
 • 12000 - Investigating the Pre-service Science Teachers’ Written Arguments
  FUNDA YEŞİLDAĞ-HASANÇEBİ, SEDA ÇAVUŞ GÜNGÖREN
 • 12324 - KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ LABORATUVAR DERSLERİNDE BAŞARISIZ OLMA NEDENLERİ
  BÜLENT PEKDAĞ, HANDAN ÜREK, GAMZE DOLU
28 Nisan 2017, Cuma

15:30 - 16:30

28 - 6. OTURUM 2. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. FEHİME SEVİL YALÇIN - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 11843 - Nesli Tehlike Altında Olan Deniz Kaplumbağalarını Konu Alan Bir Tiyatro Oyunun Hazırlanması ve Uygulanması: Şampiyon Yüzücüler
  BELEMİR ÖZEŞ, FEHİME SEVİL YALÇIN, SİBEL TELLİ
 • 11899 - Sorgulama temelli öğretimin 7.sınıf öğrencilerin mantıksal düşünme becerilerine etkisi
  SİNEM KARATAŞ ÖZTÜRK
 • 11925 - Üniversite Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Argüman Kalitelerinin Analizi
  SEMA NUR EVRAN, ESRA KABATAŞ MEMİŞ
 • 12007 - Bir Sınıf İçi Etkinlik Örneği: Deniz Kaplumbağası Rozeti Yapalım
  BEYZA NUR ARI, FEHİME SEVİL YALÇIN, SİBEL TELLİ, YAŞAR BOZDEMİR
28 Nisan 2017, Cuma

15:30 - 16:30

28 - 6. OTURUM 3. SALON

Moderator : DOÇ. DR. AYSUN YAVUZ - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 10108 - IMPACT OF AN EXAM PRACTICE PACKAGE ON EFL LEARNERS’ SPEAKING PROFICIENCY IN TERMS OF SYNTACTIC COMPLEXITY AND ACCURACY
  YUNUS EMRE AKBANA, AYSUN YAVUZ
 • 11951 - KONUŞMA ÜRETİMİ ESNASINDA ÖĞRENCİ YAŞANTISINA İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA
  BAHAR İŞİGÜZEL
 • 11952 - YABANCI DİL ÖĞRENME SÜRECİNDE FLOW YAŞANTISININ KONUŞMA ÜRETİMİNE ETKİSİ
  BAHAR İŞİGÜZEL
 • 12036 - The Relation between Right and Left Hand Usage and Language Learning Strategies
  YUSUF KASİMİ, ÖMER GÖKHAN ULUM
28 Nisan 2017, Cuma

15:30 - 16:30

28 - 6. OTURUM 4. SALON

Moderator : DOÇ. DR. SERKAN TİMUR - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 10039 - Temel Eğitim I. Ve II. Kademe Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersine ve Fen Deneylerine Yönelik İlgi ve Tutumların Karşılaştırılması
  HALİL SAYIT, BETÜL TİMUR
 • 11591 - Akıllı Tahtanın Fen Bilimleri Dersinde Kullanımı: Çanakkale Örneği
  AYTÜL GÖKULU
 • 11905 - FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİ VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN STEM ETKİNLİKLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
  SİNEM GÜLDEMİR, SİNAN ÇINAR
 • 12202 - Ortaöğretim Öğrencilerinin Medya Okuryazarlığına İlişkin Görüşleri (Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Örneği)
  KUDRET ŞAHİN, ADİL ÇORUK
28 Nisan 2017, Cuma

15:30 - 16:30

28 - 6. OTURUM 5. SALON

Moderator : PROF. DR. ÇAVUŞ ŞAHİN - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 11675 - Evaluating Academic Writing Course in an MA ELT Program: A Turkish Case
  EMRAH ÖZDEMİR
 • 11826 - 5E Öğrenme Döngüsünün Akademik Başarıya Etkisinin Tematik Analizi
  VELİ BATDI, SERDAR ARCAGÖK, GÖKSEL BORAN
 • 12101 - Türk Dili Ve Edebiyatı Dersinde Okuma Çemberinin Uygulanması: Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde ve Görüşleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
  YELİZ ÇINAR, SERTEL ALTUN
 • 12110 - ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STRATEJİ TERCİHLERİ
  ERDOĞAN TEZCİ, YALÇIN DİLEKLİ
 • 12175 - Öğretmen Adayları İçin Yeni Bir Yaklaşım: Öznel Zindelik
  MUKADDER BOYDAK ÖZAN, SEDA GÜNDÜZALP, GÖNÜL ŞENER
28 Nisan 2017, Cuma

15:30 - 16:30

28 - 6. OTURUM 6. SALON

Moderator : DOÇ. DR. GÜNEY HACIÖMEROĞLU - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 11738 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ DESTEKLİ SINIF ORTAMLARINDA DERS SORUMLUSUNA YÖNELİK BAKIŞ AÇILARI ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE’YE UYARLAMA ÇALIŞMASI*
  GÜNEY HACIÖMEROĞLU, CUMALİ YAŞAR, AHMET KEMAL ÖKMEN, SERHAT ÇOBAN
 • 11802 - Öğretmen Adaylarının Yazılı ve Sözlü İfade Becerilerine İlişkin Öz-Yeterlik Bağlamında Karşılaştıkları Problemler ve Öneriler
  VELİ BATDI
 • 11872 - What PIAAC Tells about the Adult Learning in Turkey?
  LEYLA YILMAZ FINDIK, NAGİHAN BOZTUNÇ ÖZTÜRK, EREN HALİL ÖZBERK
 • 12288 - SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİŞÖTESİ FARKINDALIK DÜZEYLERİ, YARATICILIK DÜZEYLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  GÜLŞAH BATDAL KARADUMAN, AHMET AKİF ERBAŞ
28 Nisan 2017, Cuma

15:30 - 16:30

28 - 6. OTURUM 7. SALON

Moderator : DR. ÇAĞLAR NACİ HIDIROĞLU - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 11804 - MATEMATİKTE ÖZEL SAYILARIN KEŞFEDİLMESİ
  FURKAN ÖZDEMİR, HÜSRA ÖZDEMİR
 • 11921 - Matematiksel Modellemede Matematikselleştirme ve Üst Matematikselleştirme
  ÇAĞLAR NACİ HIDIROĞLU
 • 12212 - 5E Öğrenme Modeline Uygun Etkinliklerin 5. Sınıf Öğrencilerinin Kesirler Alt Öğrenme Alanındaki Akademik Başarısına Etkisi
  TUBA GÜRBÜZ, MUSTAFA ÇAĞRI GÜRBÜZ
 • 12280 - MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE NİTELİĞİ ARTTIRMANIN İRDELENMESİ: BENZERLİK KONUSU DURUM ÇALIŞMASI
  MUSTAFA ÇAĞRI GÜRBÜZ, MURAT AĞSU, MURAT ALTUN
28 Nisan 2017, Cuma

15:30 - 16:30

28 - 6. OTURUM 8. SALON

Moderator : DOÇ. DR. ÇİĞDEM ŞAHİN TAŞKIN - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 10056 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL MEDYA BAĞIMLILIKLARININ ÖLÇÜLMESİ: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
  ŞANSER VURGUN, GÜLİZ MÜGE AKPINAR
 • 10148 - Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri ve Okuma-Yazma Başarısı Arasındaki İlişki
  HANİFE ESEN AYGÜN, ÇİĞDEM ŞAHİN TAŞKIN
 • 11699 - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Mesleki Değerlerinin İncelenmesi
  MEHMET KÜÇÜK, NERMİN KARABACAK
 • 12161 - Structural Relationships among Academic Procrastination, Academic Motivation, and Problem Solving in College Students
  SELÇUK DOĞAN, NİHAL YURTSEVEN, MEHTAP BADEMCİOĞLU
 • 12328 - The Importance of Objective The curriculum in Vocational High Schools
  RİYAD ŞİHAB, ABDİL KARAKAN
28 Nisan 2017, Cuma

15:30 - 16:30

28 - 6. OTURUM 9. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. ELMAZİYE TEMİZ - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 9933 - TÜRKİYE VE DÜNYADA ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  MEHMET SAĞLAM, ZEKERİYA ÇALIŞKAN
 • 9958 - Yeni Medya Bağlamında Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretmen El Kitabına Yönelik Bir İnceleme
  SERHAT ÇOBAN
 • 10988 - ÇOCUKLARA ÖĞRENMEYİ KOLAYLAŞTIRACAK EĞİTSEL MATERYALLER TASARLAMA
  RAZİYE PEKŞEN AKÇA, HANİFE AKGÜL, FATİH AYDOĞDU
 • 11961 - ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN/ ERGENLERİN CİNSİYETE İLİŞKİN ALGILARINA METAFORİK BAKIŞ
  ELMAZİYE TEMİZ, AYŞE SATMAZ
28 Nisan 2017, Cuma

15:30 - 16:30

28 - 6. OTURUM 10. SALON

Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 9934 - OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE AİLE KATILIMINA İLİŞKİN EBEVEYN VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  MEHMET SAĞLAM, ZEKERİYA ÇALIŞKAN
 • 10102 - Proje Yaklaşımında Okul İkliminin Önemi: Dezavantajlı Çocuklarla Okul Öncesi Eğitimde Proje Uygulamalarına Yönelik Bir Değerlendirme
  ARZU ARIKAN
 • 11725 - OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DIŞ MEKÂNDA OYUN DENEYİMLERİ VE GÖRÜŞLERİ
  SELDA ATA, MENEKŞE BOZ
 • 11744 - OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
  GÜNSELİ YILDIRIM, GÜZİN ÖZYILMAZ AKAMCA, MURAT ELLEZ, SİBEL KARABEKMEZ, AYŞENUR BULUT ÜNVER
 • 12011 - OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN ÖĞRETİME YÖNELİK ÖZYETERLİK İNANÇLARI VE TUTUMLARI
  GÜZİN ÖZYILMAZ AKAMCA, GÜNSELİ YILDIRIM, MURAT ELLEZ, AYŞE NUR BULUT ÜNER, SİBEL KARABEKMEZ
28 Nisan 2017, Cuma

15:30 - 16:30

28 - 6. OTURUM 11. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA TÜRKMEN - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 9836 - Otizm Üzerinden Fırsat Eşitliğinden Yoksun Özel Eğitim Öğrencilerinin ve Yakınlarının Okul Problemleri
  ARİF OLGUN KÖZLEME
 • 10090 - Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Tanılı Bireylerle Çalışan Eğitimcilerin Erken Yoğun Davranışsal Eğitim (EYDE) Hakkındaki Görüşleri
  YEŞİM GÜLEÇ ASLAN
 • 10114 - Özel Gereksinimli Öğrencilerin Mesleğe Yönlendirilme ve İşe Yerleştirilme Süreçlerine İlişkin Öğretmenlerin Görüşlerinin İncelenmesi
  ALEV GİRLİ, AHMET BİLAL ÖZBEK, HALİL ÖZTÜRK
 • 11873 - Özel Eğitim Sınıflarında Akıllı Tahta Kullanımı
  ÖZGE ELİÇİN
 • 12023 - Görme Yetersizliğinden Etkilenmiş Çocuklar ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Zihin Kuramı ile Duygu Tepkileri Arasındaki İlişkinin İncelemesi
  HALE ÇOTUK, SELDA ÖZDEMİR
28 Nisan 2017, Cuma

15:30 - 16:30

28 - 6. OTURUM 12. SALON

Moderator : PROF. DR. SEDAT CERECİ - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 9856 - Change of Age and Communication Education: Contemporary Requirements
  SEDAT CERECİ, NURAT KARA
 • 12076 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MEDYA VE TELEVİZYON OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ALAN ÇALIŞMASI
  SALİH MEMİŞ, ZAFER CESUR, BARIŞ DEMİR, ÖZNUR GÖKKAYA, ÖMER GÜNGÖR
 • 12143 - Meslek Yüksekokullarında Finansal Okuryazarlığın Eğitim Boyutunda Öğrenci Perspektifinden Değerlendirilmesi
  NURCAN GÜNCE, ASİYE YÜKSEL
 • 12228 - MESLEK YÜKSEK OKULU İŞLETME YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN PAZARLAMA DERSLERİ BAĞLAMINDA PAZARLAMA KAVRAMINA YÖNELİK ALGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  ÖZNUR GÖKKAYA, ÖMER GÜNGÖR, BARIŞ DEMİR, ZAFER CESUR
 • 12286 - The Relationship between Coding Competency and Complex Problem Solving Skills
  SERKAN ÇANKAYA, EYUP YÜNKÜL, GÜRHAN DURAK
28 Nisan 2017, Cuma

16:30 - 16:45

ARA

Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

28 Nisan 2017, Cuma

16:45 - 17:45

28 - 7. OTURUM 1. SALON

Moderator : DR. SEDA ÇAVUŞ GÜNGÖREN - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 12010 - ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN CANLI KAVRAMINA YÖNELİK ANAHTAR KELİMELERİNİN BELİRLENMESİ: BİR FENOMENOLOJİ ÇALIŞMASI
  ŞİRİN YILMAZ, BETÜL TİMUR, SERKAN TİMUR
 • 12032 - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoçeşitlilik Konusundaki Kavramsal Yapılarının İncelenmesi
  SEDA ÇAVUŞ GÜNGÖREN, GÜLCAN AKBAYRAK
 • 12325 - FARKLI KAVRAMLARLA İLGİLİ BASİT KİMYA DENEYLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
  GAMZE DOLU, HANDAN ÜREK, BÜLENT PEKDAĞ, GÜLNUR KUZUCU
 • 12326 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SUYUN BAZI ÖZELLİKLERİYLE İLGİLİ KAVRAMSAL ANLAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ
  HANDAN ÜREK, GAMZE DOLU, BÜLENT PEKDAĞ
28 Nisan 2017, Cuma

16:45 - 17:45

28 - 7. OTURUM 2. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. FEHİME SEVİL YALÇIN - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 11876 - TEMEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLGİSİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ KÜTLE VE AĞIRLIK İLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARINA ETKİSİ
  ŞİRİN YILMAZ, BETÜL TİMUR, SERKAN TİMUR, BÜŞRA AKGÜL
 • 11946 - Meslek Yüksekokulları Turizm Programlarında Eğitim Kalitesi: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  ÖZGE GÜDÜ DEMİRBULAT, EZGİ SEYFİOĞLU, GENCAY SAATCI
 • 11996 - Farklı Eğitim Sistemlerinde Fen Başarısının Çok Düzeyli Modellerle Karşılaştırılması: TIMSS 2015 Singapur ve Türkiye Örneği
  NAGİHAN BOZTUNÇ ÖZTÜRK, EREN HALİL ÖZBERK, LEYLA YILMAZ FINDIK
 • 12292 - A Comparison of the Effects of Integrated Nature of Science Instruction and Argumentation Instruction on Grade 10 Students’ Nature of Science Views
  İLKAY BUKET ATAÇ ÖZDEMİR, FİLİZ KABAPINAR
28 Nisan 2017, Cuma

16:45 - 17:45

28 - 7. OTURUM 3. SALON

Moderator : DOÇ. DR. BAHAR İŞİGÜZEL - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 10025 - A search for teaching approach effective for all language levels
  ÜMRAN ÜSTÜNBAŞ
 • 10026 - Pragmatics in language classes: Implications for effective language teaching
  ÜMRAN ÜSTÜNBAŞ
 • 11150 - Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenmelerine Engel Olan Faktörler
  KUDRET ŞAHİN
 • 12215 - Similarities and Differences between L1 and L2 Reading Processes: Looking at Turkish EFL Learners
  ZÜBEYDE SİNEM GENÇ
 • 12317 - The Importance of Vocational Education in Developing the Country
  RİYAD ŞİHAB, ABDİL KARAKAN
28 Nisan 2017, Cuma

16:45 - 17:45

28 - 7. OTURUM 4. SALON

Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

PANEL

28 Nisan 2017, Cuma

16:45 - 17:45

28 - 7. OTURUM 5. SALON

Moderator : PROF. DR. SALİH ZEKİ GENÇ - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 9577 - ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN EĞİTİMİ ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ VE FeTeMM EĞİTİM YAKLAŞIMI ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
  FATMA BELEK, BETÜL TİMUR
 • 11005 - İLKOKUL MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ ÇALIŞMALARI VE YAYINLARINA İLİŞKİN BİR İNCELEME
  BÜLENT GÜVEN, ÇİSEM ÖZÇELİK
 • 11801 - Eliot Eisner’ın Eğitsel Eleştiri Değerlendirme Modeli Bağlamında Pedagojik Formasyon Program Sürecinin Değerlendirilmesi
  VELİ BATDI
 • 12155 - An Analysing of High School Students’ Problem Solving Skills Using Different Variables
  HAKAN KARATAŞ, MEHTAP BADEMCİOĞLU, SÜLEYMAN ÇELİK
 • 12160 - OKUL KÜLTÜRÜ ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: BİR DİLSEL EŞDEĞERLİK, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  NİHAL YURTSEVEN, SERTEL ALTUN
28 Nisan 2017, Cuma

16:45 - 17:45

28 - 7. OTURUM 6. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. SİBEL TELLİ - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 11791 - The Effect of Peer Feedback on Pre-Service Teacher Efficacy
  BURTAY HATİCE İNCE
 • 12064 - The Examination of PSTs’ Processes of Designing Argumentation Activities
  CANDAN CENGİZ, FİLİZ KABAPINAR
 • 12198 - Mesleki Etik Algısı İle Meslek Seçimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  SEVDA GÜLŞAH YILDIRIM, MUSTAFA ÇAĞRI GÜRBÜZ, DEMET KOÇ, HATİCE KÜBRA GÜLER
 • 12297 - Mikro-öğretim Uygulamalarına Yönelik Kimya Öğretmen Adayları Görüşleri
  FAİK ÖZGÜR KARATAŞ, CANAN CENGİZ
28 Nisan 2017, Cuma

16:45 - 17:45

28 - 7. OTURUM 7. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. MESUT TABUK - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 10063 - MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN SORUNLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
  FURKAN ÖZDEMİR, ABDULLAH KAPLAN
 • 11901 - Türkiye ve Yunanistan Ortaokul Matematik Ders Kitaplarında Matematik Tarihinin Kullanımı
  MESUT TABUK, IOANNIS TSELLIOS
 • 11960 - Yüksek Lisans Öğrencilerinin Kadın ve Erkeğe İlişkin Metaforik Algılarının Analizi
  ELMAZİYE TEMİZ, AHU GÜDÜCÜ
 • 12295 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Probleme Yönelik Görüşlerinin ve Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi
  GÜLŞAH BATDAL KARADUMAN, ESRA CERAN
28 Nisan 2017, Cuma

16:45 - 17:45

28 - 7. OTURUM 8. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. MUHAMMET AHMET TOKDEMİR - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 10904 - Türk Eğitim Tarih Ve Dönüm Noktaları
  MUKADDER GÜNERİ
 • 11730 - Cenevre’de Müslümanlar için bir okul açma teşebbüsü: Medrese-i Şarkiyye ve Programı
  MUHAMMET AHMET TOKDEMİR, ABDULKADİR COŞKUN
 • 11731 - 1925-28 Yıllarında Talim Terbiye Kurulu Kararlarında Ders Kitapları ve Kabul Edilmeyen Kitapların Ret Gerekçeleri
  MUHAMMET AHMET TOKDEMİR
 • 12046 - ATATÜRK’ÜN EĞİTİM POLİTİKASINDA TARİH EĞİTİMİ VE TÜRK TARİH TEZİ
  YELDA TUTAR SERTER
 • 12176 - TÜRKİYE’DE YAŞANAN EĞİTİM SORUNLARINA GÜNCEL BİR BAKIŞ
  GÖNÜL ŞENER, MUKADDER BOYDAK ÖZAN
 • 12222 - EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE DEĞİŞİM YÖNETİMİ
  MUKADDER BOYDAK ÖZAN, SEDA GÜNDÜZALP, ZÜBEYDE YARAŞ, FATİH MEHMET YILDIRIM
28 Nisan 2017, Cuma

16:45 - 17:45

28 - 7. OTURUM 9. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. SELMA ATAY - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 11769 - PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE SİNEMA FİLMİ İZLETİLMESİ YÖNTEMİ İLE ÖĞRENCİLERİN BAKIM UYGULAMALARINDAKİ FARKINDALIKLARININ ARAŞTIRILMASI
  CANDAN TERZİOĞLU, REYHAN ESKİYURT, BİRGÜL ÖZKAN
 • 11860 - TURKISH VALIDITY-RELIABILITY STUDY ON THE EVALUATION SCALE (CLES+T) OF CLINICAL LEARNING ENVIRONMENT, CLINICAL NURSES AND EDUCATORS
  SELMA ATAY, FATMA YILMAZ KURT, GÜLBAHAR KORKMAZ ARSLAN, MİKKO SAARİKOSKİ, HİLAL YILMAZ, VOLKAN EKİNCİ
 • 11973 - İŞ KAZALARINDA İLK YARDIM EĞİTİMİNİN ÖNEMİ
  SABRİ ÖZER, AYŞİN AŞKIN, AYTEN DİNÇ
 • 11974 - SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN RİSKLERİN VE TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ
  AYŞİN AŞKIN, SABRİ ÖZER, AYTEN DİNÇ
28 Nisan 2017, Cuma

16:45 - 17:45

28 - 7. OTURUM 10. SALON

Moderator : DOÇ. DR. ÇİĞDEM ŞAHİN TAŞKIN - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 9869 - Erken Çocukluk Dönemi Görsel Sanatlar Eğitiminde Bir Uygulama Örneği: ‘Küçük Ressamların Yolculuğu’
  ÖZLEM ÇELEBİOĞLU, BÜŞRA BİREL
 • 11177 - Okul Öncesi Dönemde Dezavantajlı Çocukların Gözünden Okullu Olmak: Tutumlar, Duygular ve Etkileşimler
  ARZU ARIKAN
 • 11387 - AN INVESTIGATION OF PRESCHOOL TEACHERS’ BELIEFS AND PRACTICES ABOUT PRESCHOOL OUTDOOR PLAY*
  SELDA ATA, MENEKŞE BOZ
 • 12022 - Okul Öncesi Dönem Görme Yetersizliğinden Etkilenmiş ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Duygu İfadelerinin Karşılaştırılması
  HALE ÇOTUK, SELDA ÖZDEMİR
 • 12375 - Öğretmenlerin Zihinsel Yetersizliği Olan Kaynaştırma Öğrencilerine Okuma Yazma Öğretiminde Kullandıkları Yöntemlere İlişkin Görüşleri
  AHMET YİĞİT PALAS, REMZİYE CEYLAN
28 Nisan 2017, Cuma

16:45 - 17:45

28 - 7. OTURUM 11. SALON

Moderator : DOÇ. DR. CEYLAN GAZİ UÇKUN - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 10149 - BU SINIFTA NELER OLUYOR? ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  HANİFE ESEN AYGÜN, ÇİĞDEM ŞAHİN TAŞKIN
 • 10918 - Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin 6. Sınıflarda Kompozisyon Yazma Becerisine Etkisi
  SEVİL FİLİZ, FEYZA YıLMAZ
 • 11986 - TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME ve DEĞERLENİRME YETERLİLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  FULYA TOPÇUOĞLU ÜNAL, ÇAĞRI BARIŞ AYDIN
 • 12071 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YENİMEDYA’DA GÖSTERİLEN EĞİTSEL BİLGİLERE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  ASİYE YÜKSEL, AYKUT TOSUN, BARIŞ DEMİR, C.GAZİ UÇKUN
 • 12279 - Geometrik Cisimler Konusunda Çoklu Zekâ Kuramına Uygun Öğretimin Akademik Başarıya Etkisi
  GÜLŞAH BATDAL KARADUMAN, HALİME DOĞAN
28 Nisan 2017, Cuma

16:45 - 17:45

28 - 7. OTURUM 12. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. ELMAZİYE TEMİZ - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 9890 - Eğitim Göstergelerinin Analizinde Coğrafi Bilgi Sistemi’nin (CBS) Kullanılabilirliği
  MURAT POLAT, İSKENDER DÖLEK
 • 12109 - SOSYAL MEDYA KULLANIM AMACI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ANALİZİ
  ERDOĞAN TEZCİ, MUSTAFA İÇEN
 • 12163 - Taşınabilir Cihazlar İçin Otomatik Anket Oluşturucu Uygulaması
  CAN AKTAŞ, SEZGİN AYGÜN, HANİFE ESEN AYGÜN, MUSTAFA ŞAHİN
 • 12301 - Senkron ve Asenkron Uzaktan Eğitim Tasarımları: Balıkesir Üniversitesi Örneği
  TUNCAY SARITAS, ALİ ERFİDAN
29 Nisan 2017, Cumartesi
29 Nisan 2017, Cumartesi

08:30 - 09:30

29 - 1. OTURUM 1. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. ESİN ŞAHİN - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 10808 - FEN BİLİMLERİ DERSİ DÜNYA VE EVREN ÖĞRENME ALANININDA KULLANILAN ÜÇ BOYUTLU GÖRSEL MATERYALLERİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ
  ÖNDER ŞENSOY, HALİL İBRAHİM YILDIRIM
 • 11695 - Teknolojik Uygulamalarla Destekli Fen Öğretiminin Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilime Yönelik Tutum Düzeylerine Etkisi
  HALİL İBRAHİM YILDIRIM, ÖNDER ŞENSOY
 • 11759 - Uzun Süreli Mesleki Gelişim Programının Bilimin Doğasının Öğrenimi ve Öğretimi Konusunundaki Öğretmen İnançlarına Etkisi
  EDA ERDAŞ KARTAL, NİHAL DOĞAN, SERHAT İREZ, GİZEM TEKİN, GÜLTEKİN ÇAKMAKÇI, YALÇIN YALAKİ
 • 12304 - Biyoloji Öğretmenlerinin Sınıf İçi Disiplin Sorunları Karşısında Geliştirdikleri Stratejiler
  OSMAN ÇİMEN, MEHMET YILMAZ, SONGÜL PALA, UĞUR ŞEN
29 Nisan 2017, Cumartesi

08:30 - 09:30

29 - 1. OTURUM 2. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. FEHİME SEVİL YALÇIN - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 11851 - Üniversite Öğrencilerinin Kaç Gezegene İhtiyacı Var?
  HİLAL AGAÇ, FEHİME SEVİL YALÇIN
 • 11950 - Deniz Kaplumbağalarının korunmasına yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi‘’Çanakkale örneği’’
  YAŞAR BOZDEMİR, FEHİME SEVİL YALÇIN
 • 11962 - Ortaokul Öğrencileri Elektromanyetik Kirliliği Tanıyor mu?
  GÜNNUR ERDOĞAN, FEHİME SEVİL YALÇIN, SİBEL TELLİ
 • 12140 - FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ CANLI VE CANSIZ KAVRAMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
  BAHADIR NAMDAR, İSMAİL BARIŞ TUSKAN
29 Nisan 2017, Cumartesi

08:30 - 09:30

29 - 1. OTURUM 3. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA TEKİN - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 11153 - English as a Lingua Franca and an Emerging Dichotomy between English of Specific Cultures and English for Specific Cultures
  MEHDİ SOLHİ ANDARAB, AYNUR KESEN MUTLU
 • 11944 - The Philosophical Paradigm Analysis of an EFL Research Article
  HAVVA SÜMEYRA PEKTAŞ, DİNÇAY KÖKSAL
 • 12157 - Comparative and critical evaluation of native and non-native EFL writers’ research articles through research paradigms
  RÜMEYSA PEKTAŞ, HAVVA SÜMEYRA PEKTAŞ, YUSUF KASİMİ
 • 12291 - A Comparison of the Use of Interactional Skills by Teachers and Learners in Oral Assessment Tests
  DİNÇAY KÖKSAL, PINAR ÇANKAYA, ÖZLEM KARAAĞAÇ TUNA, RÜMEYSA PEKTAŞ
29 Nisan 2017, Cumartesi

08:30 - 09:30

29 - 1. OTURUM 4. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. HAYRETTİN PARLAKYILDIZ - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 9917 - TÜRKÇE CÜMLE YAPISINDA ANLATIM KUSURLARINA SEBEP TEŞKİL EDEN BAŞLICA FAKTÖRLER
  EMİN EMRULLAH EROL, KEMAL EROL
 • 10089 - Memduh Şevket Esendal Öykülerinin Değer Aktarımı Açısından İncelenmesi
  İLKER AYDIN, ALİ DİZMAN, BURAK ÇELENK, ZEKİ CAN
 • 10092 - Altın Işık ve Kızıl Elma Kitaplarındaki Masalların Çocuk Edebiyatı Açısından Değerlendirilmesi
  KEZİBAN TEKŞAN, ALİ DİZMAN, BURAK ÇELENK, ZEKİ CAN
 • 10096 - ‘İlköğretim 5 ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Deyimler ve Atasözlerini Algılama Düzeyi Üzerine
  İLKER AYDIN, AYŞE KARACA, NURŞEN KATIRCIOĞLU
29 Nisan 2017, Cumartesi

08:30 - 09:30

29 - 1. OTURUM 5. SALON

Moderator : DOÇ. DR. BÜLENT GÜVEN - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 9870 - Lisans Öğrenimleri sürecinde ‘ÇOMÜ ÇABAÇAM Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezinde' Gönüllü Eğitmenlik Yapan Öğretmenlerinin Teori ve Uygulamadaki Tecrübe ve Yaşantılarında, ÇABAÇAM’daki Deneyimlerinin Etkisi
  EBRU AKTAN ACAR, ÖZLEM ÇELEBİOĞLU
 • 10028 - KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN AİLELERİNİN GEREKSİNİMLERİNİ BELİRLEME ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
  İLKNUR ÇİFCİ TEKİNARSLAN, TUĞBA SİVRİKAYA, NESİME KÜBRA KESKİN, ÖZGE ÖZLÜ, MERYEM UÇAR RASMUSSEN
 • 10030 - KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN EBEVEYNLERİNİN GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ
  İLKNUR ÇİFCİ TEKİNARSLAN, TUĞBA SİVRİKAYA, NESİME KÜBRA KESKİN, ÖZGE ÖZLÜ, MERYEM UÇAR RASMUSSEN
 • 10079 - ÖĞRETMENLERİN LİDERLİK STİLLERİ İLE SINIF YÖNETİM YETERLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  LÜTFİ ÜREDİ, ABDURRAHMAN GÜL
 • 11880 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIKLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
  HAYDAR DURUKAN, ZEHRA BİLGEN, SEZGİN BİLGEN
29 Nisan 2017, Cumartesi

08:30 - 09:30

29 - 1. OTURUM 6. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. MESUT TABUK - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 10050 - TÜRKİYE'DE SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE AÇIKÖĞRETİM VE ÖRGÜN EĞİTİM ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA
  DEMET AKARÇAY ULUTAŞ, ELMAS AKIN, KAMİL ALPTEKİN
 • 10103 - Ortaokul 7. Sınıf Çember-Daire ve Çokgenler Konularının Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenmenin, Öğrencilerin Van Hiele Geometri Düşünme Düzeylerine Etkisi
  KÜBRA ALTINTAŞ, CENGİZ ÇİNAR, NURİ CAN AKSOY
 • 11863 - ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK WEB TABANLI ETKİLEŞİMLİ BİR MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMASININ TASARIMINDA SOSYAL MEDYANIN ROLÜ
  İBRAHİM AŞIK, AHMET ŞÜKRÜ ÖZDEMİR
 • 11897 - İlkokul ve Ortaokul Eğitim Programlarında Afetlere Hazırlık Eğitimlerinin Önemi
  SEVİM ŞEN, AYTEN DİNÇ
 • 12390 - ORTAOKUL 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KESİRLERE YÖNELİK ÖZ YETERLİK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
  İBRAHİM UZ, CENK KEŞAN
29 Nisan 2017, Cumartesi

08:30 - 09:30

29 - 1. OTURUM 7. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. EMİNE FERDA BEDEL - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 10900 - Okul Öncesi Öğretmenleri Alan Gezilerine İlişkin Neye İnanıyor Ne yapıyor?
  RAMAZAN SAK, İKBAL TUBA ŞAHİN SAK, BETÜL KÜBRA ŞAHİN
 • 11771 - Ana-Baba Oyun ve Bakım Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlama Çalışması
  CEYHUN ERSAN
 • 11980 - Okul Öncesi Eğitimde Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (FeTeMM) Yaklaşımı
  EMİNE FERDA BEDEL
 • 12217 - Okul öncesi öğretmenlerinin bahçe etkinliklerine ilişkin deneyimleri
  BETÜL KÜBRA ŞAHİN, İKBAL TUBA ŞAHİN SAK, RAMAZAN SAK, HİLAL GÜŞTA ŞAHİN
29 Nisan 2017, Cumartesi

08:30 - 09:30

29 - 1. OTURUM 8. SALON

Moderator : DOÇ. DR. TARIK TOTAN - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 10088 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENMEDE GÜDÜSEL STRATEJİ KULLANIM DÜZEYİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
  GÜRBÜZ OCAK, ÖZDEN TURGUT
 • 10093 - FORMASYON EĞİTİMİNE DEVAM EDEN ÖĞRETMEN ADAYLARINDA BENLİK SAYGISI VE UMUT DÜZEYİNİN İNCELENMESİ
  YUNUS ALTUNDAĞ, SEFA BULUT
 • 11673 - Uluslararası Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Algıları
  MUHARREM KOÇ, ÖZLEM HASKAN-AVCI, ÖZNUR BAYAR
 • 11898 - SINIF REHBER ÖĞRETMENLERİNİN DİĞER ÖĞRETMENLERLE İŞBİRLİĞİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ
  SİNEM KARATAŞ ÖZTÜRK
 • 11985 - Zorbalığı Önlemede Bilişsel Davranışcı Yaklaşımın Kullanımına Yönelik Bir Model Önerisi
  TARIK TOTAN
29 Nisan 2017, Cumartesi

08:30 - 09:30

29 - 1. OTURUM 9. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. ERSİN UZMAN - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 11786 - Ortaokullarda Yaşanan Tahripçiliğin Etkilerinin Öğrenci Gözüyle İncelenmesi
  AHMET YILDIRIM
 • 11824 - ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN LİSE ÖĞRETMENİ VE ÜNİVERSİTE HOCALARINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ
  ALİ ERARSLAN, CEYHUN ERSAN
 • 12008 - Okullarda Sosyal Etkinliklerin, Disiplin ve Akademik Başarıya Etkisi (Anadolu Lisesi Örneği)
  AYDIN YÜCEL
 • 12075 - Üniversitede Okuyan Yabancı Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunlar Ve Sosyal Destek Kaynakları
  ELMAZİYE TEMİZ, ERSİN UZMAN
29 Nisan 2017, Cumartesi

08:30 - 09:30

29 - 1. OTURUM 10. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. MEHMET SERCAN UZTOSUN - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 11910 - ORTAOKULLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANIMI KONUSUNDAKİ ÖZ YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ
  FATMA NUR AKSU, GÜLCAN ÖZTÜRK
 • 11923 - 6. SINIF DÜZEYİNDE ALGORİTMALAR VE AKIŞ ŞEMALARI KONUSUNDA MATERYAL GELİŞTİRME SÜRECİ
  SÜMEYRA USTA, AYŞEN KARAMETE
 • 11988 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRİMİÇİ TEKNOLOJİLERE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ
  İBRAHİM SÜNGER, GÜLCAN ÖZTÜRK
 • 12019 - Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitimde Sosyal Ağ Kullanımına İlişkin Görüşleri
  ÇİSEM YAŞAR, GÜLCAN ÖZTÜRK
 • 12539 - X VE Y KUŞAĞI BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ AÇISINDAN YETERLİLİK DÜZEYİ
  GÜRKAN ÇELİK, FATİH DOGAN
29 Nisan 2017, Cumartesi

09:30 - 09:45

ARA

Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

29 Nisan 2017, Cumartesi

09:45 - 10:45

29 - 2. OTURUM 1. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. ESİN ŞAHİN - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 10806 - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI İLE İŞLENEN FEN DERSLERİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARI DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
  ÖNDER ŞENSOY, HALİL İBRAHİM YILDIRIM
 • 11696 - Bilim Şenliklerinin Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen Konularına Yönelik İlgi Düzeylerine Etkisi
  HALİL İBRAHİM YILDIRIM, ÖNDER ŞENSOY
 • 11914 - 1990’LI YILLARDAN GÜNÜMÜZE FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ YAPI AÇISINDAN İNCELENMESİ
  MEHMET BAHAR, YUNUS ÖZYURT, SÜMEYYE ERENLER, MELİKE AKBAŞ
 • 11948 - Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Bilimin Doğasının Öğretimi Konusunda Sınıf İçi Uygulamalarının Geliştirilmesi
  GİZEM TEKİN, NİHAL DOĞAN, SERHAT İREZ, GÜLTEKİN ÇAKMAKÇI, YALÇIN YALAKİ, EDA ERDAŞ KARTAL
29 Nisan 2017, Cumartesi

09:45 - 10:45

29 - 2. OTURUM 2. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. FEHİME SEVİL YALÇIN - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 10131 - CONTRIBUTION OF GAMES AND CREATIVE DRAMA ON IMPROVEMENT OF ENVIRONMENTAL CONSCIOUSNESS IN PRESCHOOL STUDENTS
  SİBEL MENTESE, ONUR ZEREN, EFSUN KESKINER, EBRU DEMİRÖREN
 • 10132 - INFLUENCE OF GENDER AND AGE ON ENVIRONMENTAL CONSCIOUSNESS OF PRESCHOOL STUDENTS
  SİBEL MENTESE, ONUR ZEREN, EFSUN KESKINER, EBRU DEMİRÖREN
 • 11926 - Argümantasyon Uygulamalarında Öğretmen Sorularının Analizi
  SEMA NUR EVRAN, ESRA KABATAŞ MEMİŞ
 • 12206 - Biyoloji Öğretmen Adaylarının Çevre İle İlgili Yaşantılarının Biyografiler Yoluyla Değerlendirilmesi
  OSMAN ÇİMEN, MEHMET YILMAZ, BESTE BELEN
29 Nisan 2017, Cumartesi

09:45 - 10:45

29 - 2. OTURUM 3. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. MEHMET SERCAN UZTOSUN - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 10024 - POSSIBLE SOLUTIONS TO THE MAJOR PROBLEMS EXPERIENCED IN TEACHING ENGLISH AT PRIMARY SCHOOLS IN TURKEY: IN-SERVICE TEACHERS’ PERSPECTIVES
  MEHMET SERCAN UZTOSUN
 • 10112 - KEYSTONES OF RESEARCH: EPISTEMOLOGICAL AND ONTOLOGICAL ANALYSIS OF EDUCATIONAL STUDIES
  KÜBRA ŞIK, DİNÇAY KÖKSAL
 • 12038 - EVALUATING AN ENGLISH LANGUAGE WRITING COURSE THROUGH LOGIC MODEL: LINKS BETWEEN ACTIVITIES AND OUTCOMES
  ECE ZEHİR TOPKAYA, PINAR ÇANKAYA
 • 12366 - TEACHING AND LEARNING OF THE HISTORY OF ATATÜRK’S PRINCIPLES AND REVOLUTION AT TERTIARY LEVEL
  GÜLAY SARIÇOBAN
29 Nisan 2017, Cumartesi

09:45 - 10:45

29 - 2. OTURUM 4. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. HAYRETTİN PARLAKYILDIZ - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 9834 - TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARININ (1968-2015) ANLAMA (Dinleme-Okuma) ÖĞRENMA ALANI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  MEHMET NURİ KARDAŞ, İLAYDA İL
 • 11724 - TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE AKADEMİK TÜRKÇE İHTİYACI
  FATİH YILMAZ, MERVE KONYAR
 • 11849 - TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ “ÖĞRETİM MATERYALİ” KAVRAMINA YÖNELİK ALGILARININ METAFOR ANALİZİ YOLUYLA İNCELENMESİ
  BAŞAK KARAKOÇ ÖZTÜRK
 • 12145 - TANIŞMIŞLIĞIN ARDINDAKİ YABANCILAŞMA: POPÜLER KÜLTÜR KARŞISINDA TÜRK DİLİ
  SEYFİ ERDOGAN
29 Nisan 2017, Cumartesi

09:45 - 10:45

29 - 2. OTURUM 5. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA AYDIN BAŞAR - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 10059 - MEDYANIN DENETLENEBİLİRLİĞİ AÇISINDAN MEDYA OKUR YAZARLIĞINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ
  GÜLİZ MÜGE AKPINAR, ŞANSER VURGUN
 • 10083 - İLKOKUL SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIFTA GÖZLEMLEDİKLERİ İSTENMEYEN DAVRANIŞLAR
  LÜTFİ ÜREDİ, HAKAN NACAR
 • 10087 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ KONUSUNDAKİ ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
  GÜRBÜZ OCAK, ÖZDEN TURGUT
 • 12021 - Sınıf Eğitimi Öğrencilerinin Okul Öğrenmelerindeki Öğrenme Sorumluluklarını Yerine Getirme Düzeyleri
  FİSUN GÜNGÖR, ARZU PEKĞÖZ ÇEVİKER, SEZGİN BİLGEN
29 Nisan 2017, Cumartesi

09:45 - 10:45

29 - 2. OTURUM 6. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA TEKİN - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 9978 - ÖĞRENME MATERYALİ OLARAK SOMUT ŞİİR KULLANIMINA YÖNELİK UYGULAMA ÖRNEKLERİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
  SEVAL ORAK, ERHAN HORZUM
 • 10128 - TÜRKİYE-ABD VE BAZI AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ
  ÖZGÜR SAMİ AKGÜL
 • 11934 - “MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİNİ VEREN ÖĞRETMENLERİN MEDYA ÜRETME BECERİLERİ” ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  HÜSEYİN SAYIN, ADNAN ALTUN, NİLÜFER PEMBECİOĞLU, EROL NEZİH ORHON
 • 11989 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
  YASEMİN ABALI ÖZTÜRK, ZEHRA BİLGEN, SEZGİN BİLGEN
29 Nisan 2017, Cumartesi

09:45 - 10:45

29 - 2. OTURUM 7. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. MESUT TABUK - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 9771 - Ali Şir Nevai’nin Talim ve Terbie Hakkındaki Görüşleri
  TURSUN KURBAN
 • 10696 - ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ GEOGEBRA İLE BİLİŞSEL ÇELİŞKİ OLUŞTURARAK GİDERİLME SÜRECİNİN İNCELENMESİ
  HAVVA ZÜLAL YURTBAŞI
 • 12002 - Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik İçerikli Yazılımların Sunduğu İmkanlar ve Sahip Olduğu Kısıtlamalar Hakkındaki Görüşleri
  ASLI ÇAKIR, NERMİN BAYINDIR KOCAMAN, HATİCE AKKOÇ
 • 12178 - OSMANLI DEVLETİ’NİN SON DÖNEMİ VE YİRMİ BİRİNCİ YÜZYILIN İLK ÇEYREĞİNDE MATEMATİK EĞİTİMİNDE KULLANILAN İKİ ESERİN KARŞILAŞTIRILMASI
  TALİHA KELEŞ, MUAMMER DEĞİRMENDERE
29 Nisan 2017, Cumartesi

09:45 - 10:45

29 - 2. OTURUM 8. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. HAYDAR DURUKAN - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 9621 - 4-6 YAŞ ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERİN RESİMLİ ÇOCUK KİTABI SEÇİMİ ÖLÇÜTLERİNİN İNCELENMESİ
  SERPİL PEKDOĞAN
 • 10464 - OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE BELİRLİ GÜN VE HAFTALARIN KUTLANMASINA İLİŞKİN VELİ GÖRÜŞLERİ
  RAMAZAN SAK, BİLAL MACUN, AYHAN SAK
 • 12012 - OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE AİLEDE ÇİFT DİL KULLANIMININ ÇOCUKLARDA SORUN DAVRANIŞLAR ÜZERİNE ETKİSİ
  FİLİZ ERCAN, SELMA TURAL HESAPÇIOĞLU, İLKNUR ÇELİK
 • 12269 - Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Velilerin Okul Öncesi Öğretmenlerine İlişkin Algıları
  SEVDA YAŞIN, MUSTAFA AYDIN BAŞAR
29 Nisan 2017, Cumartesi

09:45 - 10:45

29 - 2. OTURUM 9. SALON

Moderator : Doç. Dr. Tarık TOTAN - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 9805 - Türk Dünyasının Ortak Milli Egitim sorunları
  FAİK ELEKBERLİ
 • 10094 - ADAY SINIF ÖĞRETMENLERİNDE PROBLEMLİ AKILLI TELEFON KULLANIMININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  YUNUS ALTUNDAĞ, SEFA BULUT
 • 11097 - Lisans Son Sınıf Öğrencilerinin Akademik Özyeterlikleri, Denetim Odakları İle Mükemmeliyetçilik Düzeylerinin Karşılaştırılması Üzerine
  YÜCEL KILIÇ, SÜMEYYE KOÇ
 • 11983 - Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yıllık Çerceve Planlarında Sosyal ve Duygusal Öğrenme Kazanımlarının İncelenmesi
  TARIK TOTAN
29 Nisan 2017, Cumartesi

09:45 - 10:45

29 - 2. OTURUM 10. SALON

Moderator : DOÇ. DR. BÜLENT GÜVEN - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 9541 - Türkiye’de Kaynaştırma Uygulamaları Sınıflarında Görevli Öğretmenlerin Görüşlerine Odaklanılmış Lisansüstü Eğitim Tezlerinin İncelenmesi: Meta Etnografik Bir Çalışma
  GÜLCİHAN HASANOĞLU YAZÇAYIR, HASAN GÜRGÜR
 • 10010 - ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARIN TANILAMA SÜRECİNİN İNCELENMESİ
  MURAT BAŞAR, ALİŞAN TEKİN, M.CİHANGİR DOĞAN, NURCAN ŞENER
 • 11865 - HAFİF DÜZEY VE ORTA DÜZEY ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERE OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  MERAL DEVECİ, İBRAHİM COŞKUN
29 Nisan 2017, Cumartesi

09:45 - 10:45

29 - 2. OTURUM 11. SALON

Moderator : Yrd. Doç. Dr. ÖMER KOÇER - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 11125 - Eğitim Teknolojisi ve Sanat Eğitimi Bağlamında Fotoğraf Örnekleri İle Eye Track Takip Sistemi
  ERKAN ÇİÇEK
 • 11915 - BİLGİSAYAR DONANIM BİRİMLERİ İLE İLGİLİ ETKİNLİKLER OLUŞTURMA SÜRECİ
  ÇİSEM YAŞAR, AYŞEN KARAMETE
 • 11922 - ÇOK OYUNCULU ÇEVRİMİÇİ ROL YAPMA OYUNLARININ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNE ETKİLERİ
  SÜMEYRA USTA, MEHMET EMİN KORKUSUZ
 • 11995 - EXCEL’DE OYUNLAŞTIRMANIN MAKRO ÖĞRENİME OLAN KATKISININ İNCELENMESİ
  FEYZA ŞAHİN, MEHMET EMİN KORKUSUZ
29 Nisan 2017, Cumartesi

10:45 - 11:00

ARA

Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

29 Nisan 2017, Cumartesi

11:00 - 12:00

29 - 3. OTURUM 1. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. AYBÜKE PABUÇCU - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 11743 - TEKNOLOJİK PEDAGOJİK SINIF ORTAMININ ÖĞRENCİLERİN FEN AKADEMİK BAŞARISINA VE MOTİVASYONLARINA ETKİSİ
  GÜLCAN DEVELİ, MAHMUT BÖYÜKATA, SERKAN TİMUR
 • 11881 - SU DALGALARINDA KIRINIM VE GİRİŞİM KONULARININ ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN ETKİNLİKLERİN KAVRAMSAL DEĞİŞİME ETKİSİ
  GÜLŞAH YAVUZ ÖZDEMİR, SABRİ KOCAKÜLAH
 • 11917 - FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAŞARILI ÖĞRETMENLERİN SAHİP OLDUKLARI LABORATUVAR YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  MEHMET BAHAR, ZEKERİYA NARTGÜN, YUNUS ÖZYURT
 • 11943 - FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ARAŞTIRMA TABANLI FEN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖZYETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
  AYŞE TURAN, SABRİ KOCAKÜLAH
 • 12055 - BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MENDEL GENETİĞİ KAVRAMLARI
  MUSTAFA ÇAKIR
29 Nisan 2017, Cumartesi

11:00 - 12:00

29 - 3. OTURUM 2. SALON

Moderator : DOÇ. DR. SERKAN TİMUR - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 10022 - Sınıf Öğretmenlerinin Yeterlilik Algıları ve Rehberlik Uygulamaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  MUSTAFA ATAŞ, LÜTFİ ÜREDİ
 • 10176 - STEM EĞİTİMİNDE RUBRİK (DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI) İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
  MUSTAFA TALHA SOYSAL
 • 11981 - Türkiye’de Sosyokültürel Teorileri Benimseyen Çalışmaların İncelenmesi
  NERMİN BAYINDIR KOCAMAN, ASLI ÇAKIR, HATİCE AKKOÇ
 • 12131 - FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYOBİLİMSEL KONULARDAKİ İNFORMAL MUHAKEMELERİ: YEREL VE KÜRESEL SORUNLAR
  SÜMEYYE CEYLAN, İSMAİL BARIŞ TUSKAN, FURKAN MUŞ, BAHADIR NAMDAR
29 Nisan 2017, Cumartesi

11:00 - 12:00

29 - 3. OTURUM 3. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. SALİM RAZI - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 9837 - Lugat İlmi
  RABİA ŞENAY ŞİŞMAN
 • 9987 - Yabancı Dil Öğretiminde Sözel İletişim: Türkiye ve Avrupa Ülkelerindeki Görünüm
  EBUBEKİR BOZAVLI
 • 10174 - Yabancı Dil Öğretiminin Usülleri
  ŞEHRABANI ALLAHVERDİYEVA
29 Nisan 2017, Cumartesi

11:00 - 12:00

29 - 3. OTURUM 4. SALON

Moderator : DOÇ. DR. YUSUF AVCI - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 9562 - TRANSKRİPSİYON ANITLARINA GÖRE YABANCILARIN TÜRKÇE ÖĞRENME GEREKÇELERİ
  YAKUP YILMAZ, SONER TOKTAR
 • 10880 - ORTAÖĞRETİM SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE ALGISINA YÖNELİK GELİŞTİRDİKLERİ METAFORLARIN İNCELENMESİ
  FATİH KANA, ERTÜRK TEMUR
 • 11908 - KOÇ (Konuş - Oyna - Çiz) Etkinliği
  ALİ OSMAN KOLOĞLU
 • 12384 - Türkçe Öğretmeni Adaylarının Görsel Okuryazarlık Hakkındaki Düşünceleri: Bir Durum Çalışması
  GÖZDE ÖN, FATİH KANA
29 Nisan 2017, Cumartesi

11:00 - 12:00

29 - 3. OTURUM 5. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. TUGAY TUTKUN - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 10467 - ORTAOKUL SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI VE UYGULANMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ (KARABÜK ÖRNEĞİ)
  ŞERİFE ÇETİN, ALİ YILMAZ
 • 11840 - “Medya Okuryazarlığı” Dersinde Durum Tespiti ve Gelecek Tasarımları: “Medya Okuryazarlığı” Dersini Veren Öğretmenlerin Medya Okuryazarlığı ve Dersi ile İlgili Görüşleri
  HÜSEYİN SAYIN, ADNAN ALTUN, NİLÜFER PEMBECİOĞLU, EROL NEZİH ORHON
 • 11854 - MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ ve TOPLUMSAL ÖNEMİ
  ENGİN ÇAĞLAK
 • 12018 - İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ İLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ
  ALİ KORKMAZ
 • 12220 - Mevcut Şartlarda Öğrenci Merkezli Eğitimin Uygulanabilirliği
  AHMET TÜRKKAN
29 Nisan 2017, Cumartesi

11:00 - 12:00

29 - 3. OTURUM 6. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. SİBEL TELLİ - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 10074 - Okul Uygulaması Dersi Kapsamında Almanca Öğretmeni Adaylarının Mesleğe ve Okula İlişkin Düşüncelerinin İncelenmesi
  AYSEL DEREGÖZÜ
 • 10075 - Almanca Öğretmenliği Program Yeterliliklerine İlişkin Karşılaştırmalı Bir Çalışma
  AYSEL DEREGÖZÜ
 • 12049 - Using campus garden as a learning environment in preservice science teacher education
  SİBEL TELLİ
 • 12130 - Örgütsel Öğrenme Engelleri İle Öğrenen Okul Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  MİNE GÜLMEZ, TUNCER BÜLBÜL
29 Nisan 2017, Cumartesi

11:00 - 12:00

29 - 3. OTURUM 7. SALON

Moderator : DOÇ. DR. HAVİSE GÜLEÇ - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 10117 - Okul Öncesinde Aile Katılımlı ve Strogami Destekli Matematik Programının Matematiksel Kavram Becerilerine Etkisi
  AYŞEGÜL UZUN GÜRLE, HAVİSE GÜLEÇ
 • 11199 - OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUK İSTİSMARINA YÖNELİK FARKINDALIKLARI
  HAYDAR DURUKAN
 • 11200 - OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK YETERLİLİKLERİ
  HAYDAR DURUKAN
 • 12298 - Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Maruz Kaldıkları Yıldırma Davranışları
  EMEL DİNÇKAL, MUSTAFA AYDIN BAŞAR
29 Nisan 2017, Cumartesi

11:00 - 12:00

29 - 3. OTURUM 8. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA TEKİN - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 10814 - Sûfî Geleneğin Sevgi Eğitimine Verdiği Değer
  İBRAHİM IŞITAN
 • 11966 - Matematik Problemleriyle Değerler Eğitimi Uygulamaları
  MUSTAFA ÖZGÜR KELEŞ, RAMAZAN GÜRBÜZ, MEHMET DEMİRKOL
 • 11975 - DEĞER ÜRETME SÜRECİ OLARAK EĞİTİM
  CENAN KUVANCI
 • 11992 - Making Use Of Media Reflections: Refugee Crisis In Peace Journalism Education
  NİLÜFER PEMBECİOĞLU, UĞUR GÜNDÜZ
 • 12013 - SAĞLIK PERSONELİNE DEĞERLER EĞİTİMİ GEREKLİ Mİ? TEHLİKELİ YAŞAM ÖYKÜSÜ
  CANDAN TERZİOĞLU, SEVDA VURUR, SONGÜL KAMIŞLI
29 Nisan 2017, Cumartesi

11:00 - 12:00

29 - 3. OTURUM 9. SALON

Moderator : PROF. DR. ALAATTİN CANBAY - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 11931 - EBEVEYNLERİN 7-9 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇOCUKLARI İÇİN MASAL KİTABI TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ
  ZARİFE TOLUNAY KAYHAN
 • 11958 - ATIKLARIMIZLA SANATA YOLCULUK
  DİLEK SÖNMEZ, ÖZLEM ACAR
 • 11963 - SANATINI SEÇ KEŞFE ÇIK
  ÖZLEM ACAR, DİLEK SÖNMEZ
 • 12191 - TULUM ÖĞRETİM METODU
  İRFAN ÇALIK
29 Nisan 2017, Cumartesi

11:00 - 12:00

29 - 3. OTURUM 10. SALON

Moderator : DOÇ. DR. BÜLENT GÜVEN - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 11920 - EBEVEYNLERİN AKILLI CİHAZLARDAKİ UYGULAMALARLA İLGİLİ FARKINDALIK DURUMLARININ İNCELENMESİ
  FEYZA ŞAHİN, GÜLCAN ÖZTÜRK
 • 12001 - LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DERSLERİNDE AKILLI TAHTA KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  SEMRA ERTEM, RIDVAN KETE
 • 12464 - Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerin Boş Zaman Becerilerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi
  MÜZEYYEN ELDENİZ ÇETİN, EVGİN ÇAY
 • 12465 - ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERE SERBEST ZAMAN BECERİLERİNİN KÜÇÜK GRUPLA ÖĞRETİMİNDE VİDEO İPUCUNUN ETKİLİLİĞİ
  EVGİN ÇAY, MÜZEYYEN ELDENİZ ÇETİN
29 Nisan 2017, Cumartesi

12:00 - 13:00

ÖĞLEN YEMEĞİ

Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

29 Nisan 2017, Cumartesi

13:00 - 14:00

29 - 4. OTURUM 1. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM ATEŞ - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 12402 - Önlisans ve Lisans Öğrencilerinin Nanoteknoloji Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
  MEHTAP ÖZDEN, ENGİN MEYDAN, SERDAR ARCAGÖK
 • 12425 - Açık Uçlu Soruların Yapay Zeka ile Değerlendirilmesi
  SEFA ALKILINÇ, TUNCAY SARITAS
 • 12427 - SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DENEY YAPMA KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
  ÖZLEM ATEŞ
 • 12428 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK ALGILARI
  ÖZLEM ATEŞ
29 Nisan 2017, Cumartesi

13:00 - 14:00

29 - 4. OTURUM 2. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. SELMA ATAY - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 11160 - HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK SÜPERVİZYONA İLİŞKİN DENEYİM ve BEKLENTİLERİ
  SELMA ATAY
 • 11273 - Afetlerde Etik
  EMRAH GÖKKAYA, AYTEN DİNÇ
 • 11830 - Fen Bilimleri Öğretmen Yetiştirme Programlarında Programın İçeriğine ve Öğrenci Kabulüne Yönelik Kalite Standartlarının Belirlenmesi
  ADEM YILMAZ, SEYİT AYDIN
 • 11833 - Fen Bilimleri Dersinde Kullanılan STEM Uygulamalarının Akademik Başarıya Etkisinin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Açısından İncelenmesi
  ADEM YILMAZ, CİHAN GÜLGÜN, BUKET ERTUĞRUL AKYOL
29 Nisan 2017, Cumartesi

13:00 - 14:00

29 - 4. OTURUM 3. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. MEHMET SERCAN UZTOSUN - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 10919 - WEB DESTEKLİ İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNİN 10.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TUTUMLARINA VE AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ
  SEVİL FİLİZ, MERVE ERİN
 • 11449 - BİREYSEL VE İŞBİRLİĞİNE DAYALI PROJE TABANLI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ:NİTEL BİR ÇALIŞMA
  MEHMET NURİ GÖMLEKSİZ, EMİNE KÜBRA FİDAN
 • 11808 - Language Learning Beliefs of Monolinguals and Bilinguals: The Case of Tertiary Level Students
  GÜLŞAH TERCAN
 • 12006 - Inquire into the Relationship of Intercultural Apprehension and Ethnocentrism: Novice Teachers of ELT department
  GÜLŞAH TERCAN, YUSUF KASİMİ
 • 12236 - Turkish Primary School English Language Teaching Curriculum Innovations and Their Applications
  ÖZLEM KARAAĞAÇ TUNA
29 Nisan 2017, Cumartesi

13:00 - 14:00

29 - 4. OTURUM 4. SALON

Moderator : DOÇ. DR. İLHAN ADİLOĞULLARI - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 12042 - TÜRK SPOR EĞİTİMİNDE YÖNETSEL SORUNLARA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
  AHMET ATALAY, A. KÜRŞAD AKBULUT
 • 12336 - Türkiye’deki profesyonel futbol liglerinde mücadele eden kulüp başkanlarının iş doyum düzeylerinin incelenmesi
  HAKKI ULUCAN, İLHAN ADİLOĞULLARI, GAMZE ELİF ADİLOĞULLARI
 • 12337 - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ VEREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAKİ YÖNETİCİLERİN İNOVASYON YETERLİLİKLERİNİN AKADEMİSYENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  HAKKI ULUCAN, İLHAN ADİLOĞULLARI, ENES BELTEKİN, İHSAN KUYULU
 • 12344 - Farklı bölüm öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeylerinin karşılaştırılması (ÇOMÜ örneği)
  GAMZE ELİF ADİLOĞULLARI, AGAH BAĞCI, ÖZHAN BAVLI
29 Nisan 2017, Cumartesi

13:00 - 14:00

29 - 4. OTURUM 5. SALON

Moderator : DOÇ. DR. MEHMET KAAN DEMİR - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 10172 - ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE İLİŞKİN YETERLİK ALGILARI
  DURMUŞ KILIÇ, MEHMET DEMİRKOL, SEVİLAY KARABULUT
 • 10230 - Öğretmen Adaylarının Öğrencilik Yaşantılarında İz Bırakan Öğelerin Öğrenme-Öğretme Süreci Kapsamında Değerlendirilmesi
  ÇAVUŞ ŞAHİN, DERYA GİRGİN, SERDAR ARCAGÖK, MEHMET KAAN DEMİR
 • 11446 - MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
  MEHMET NURİ GÖMLEKSİZ, EMİNE KÜBRA FİDAN
 • 12114 - Eğitim Çalışanlarının Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Görüşleri
  ERHAN SEVİL, TUNCER BÜLBÜL
 • 12290 - Influence of teaching practice on self-perceived self-efficacy
  MÜGE KARAKAŞ
29 Nisan 2017, Cumartesi

13:00 - 14:00

29 - 4. OTURUM 6. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. MÜZEYYEN ELDENİZ ÇETİN - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 10185 - CİNSİYET ROLLERİ EĞİTİM ETKİNLİKLERİNİN ANASINIFINA DEVAM EDEN 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN TOPLUMSAL CİNSİYET KALIPYARGILARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  NİHAL ŞıVGıN
 • 10187 - Okul öncesi öğretmenlerinin öğrenme merkezleri ile ilgili uygulamalarının ve görüşlerinin incelenmesi
  FATMA GÜLÇİN DEMİRCİ, NİHAL ŞıVGıN
 • 11057 - Bronfenbrenner’ın Ekolojik Sistemler Kuramına Dayanan Çevre Yapısının Okul Öncesi Dönemdeki Kullanımı Üzerine Bir Araştırma
  AYŞEGÜL ULUTAŞ, BURCU COŞANAY, FİLİZ AKDOĞAN
 • 11991 - Okul Öncesi Dönemde Anne Baba Tutumlarının Çocukta Şekillendirdiği Mahremiyet Algısı
  SAADET İDER
29 Nisan 2017, Cumartesi

13:00 - 14:00

29 - 4. OTURUM 7. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. SALİM RAZI - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 10141 - AVRUPA BİRLİĞİ İLERLEME RAPORLARINDA EĞİTİM HAKKI
  FİLİZ NAZLIM, MURAT GÜRKAN GÜLCAN
 • 12300 - Merkezi Sınavların Okul Kültürüne Yansımalarının Değerlendirilmesi
  SİBEL YILMAZ, TUNCER BÜLBÜL
29 Nisan 2017, Cumartesi

13:00 - 14:00

29 - 4. OTURUM 8. SALON

Moderator : DOÇ. DR. ERCAN KOCAYÖRÜK - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 10835 - GÖÇ VE ÇOCUK
  RAZİYE PEKŞEN AKÇA, GÜLEN BARAN
 • 11343 - Ergenlik Dönemindeki Çocukların Saldırganlık Düzeyleri ile Anne Baba Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  AYŞE DİLEK ÖĞRETİR ÖZÇELİK, KÜBRANUR ULUTAŞ
 • 12207 - Okul Öncesi Dönemde Mizaç özellikleri Çalışmalarının İçerik Analizi
  MERVE KARAKAŞ AKSOY
 • 12239 - 60-72 Aylık Çocukların Çizdikleri Resimlerinin Gelişim Alanlarına Göre İncelenmesi
  ÖNDER BALTACI
 • 12382 - Türk Ve Fransız Üniversite Öğrencilerin Anne-Baba Algıları ve Kültürel Kimlik İlişkisi
  ERCAN KOCAYÖRÜK, TUGAY TUTKUN
29 Nisan 2017, Cumartesi

13:00 - 14:00

29 - 4. OTURUM 9. SALON

Moderator : PROF. DR. ALAATTİN CANBAY - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 12113 - Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: Disfonik Konuşma Ve Ses Analizi/ADSV Model 5109
  GONCA DEMİR
 • 12115 - Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS’nin Eğitsel/Öğretisel Uygulamalara Aktarım/Adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: KayPENTAX®: Analiz-Sentez Laboratuarı/ASL Model 5104
  GONCA DEMİR
 • 12147 - TULUM ENSTRÜMANININ ÖĞELERİ VE SES OLUŞUMUNA OLAN ETKİLERİ
  İRFAN ÇALIK
 • 12414 - BİREYSEL ÇALGI-KEMAN EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR MODEL ÖNERİSİ
  ALAATTİN CANBAY
29 Nisan 2017, Cumartesi

13:00 - 14:00

29 - 4. OTURUM 10. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. AYBÜKE PABUÇCU - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 11982 - TANIKLIK ETME ÜZERİNE PSİKODRAMANIN ETKİSİ
  CANDAN TERZİOĞLU, SEVDA VURUR, SONGÜL KAMIŞLI
 • 12199 - Kreş Çalışanlarının İlk Yardım Eğitimi Öncesi ve Sonrası Bilgi Düzeyleri
  SEVDA VURUR, FEHMİ VOLKAN AKYÖN, FİDE GÖKTAŞ, CEMRE ÖZÇELİK, EMRE ÖZTÜRK
 • 12259 - Yaşlıların Afet ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri Hakkındaki Bilgi Düzeyleri
  SEVDA VURUR, FEHMİ VOLKAN AKYÖN, SERKAN ÖZDEN, CEMRE ÖZÇELİK, MUSTAFA ENEZ SARIK, CEREN SAYGILI
 • 12302 - DÜŞÜK YAKIT KULLANIMIYLA YÜKSEK ELEKTRİK ELDESİ
  MUHAMMET CAN KARAYAZ
29 Nisan 2017, Cumartesi

13:00 - 14:00

29 - 4. OTURUM 11. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. HULUSİ GEÇGEL - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 11110 - Cümle Düzeyinde Yazma Etkinliklerinin 7. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Becerilerine Etkisi
  FATİH KANA, GÜLDEN EZGİ ŞENER
 • 12351 - Güneş Dil Teorisi ve Düşündürdükleri
  YUSUF AVCI, FATİH KANA, YUSUF METE ELKIRAN
29 Nisan 2017, Cumartesi

14:00 - 14:15

ARA

Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

29 Nisan 2017, Cumartesi

14:15 - 15:15

29 - 5. OTURUM 1. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. AYSEL KOCAKÜLAH - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 10155 - İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bilim İnsanı Çizimlerinin Analizi
  ESRA KABATAŞ MEMİŞ, BÜŞRA NUR ÇAKAN AKKAŞ, ZEHRA ESRA KETENOĞLU KAYABAŞI
 • 11823 - ANLAM OLUŞTURMA YAKLAŞIMININ KULLANILDIĞI ÜST BİLİŞSEL STRATEJİLERLE DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ETKİLERİ: 7. SINIF KUVVET VE HAREKET ÜNİTESİ ÖRNEĞİ
  MERVE ÖNOL, SABRİ KOCAKÜLAH
 • 11883 - KAVRAMSAL DEĞİŞİM YAKLAŞIMI İLE ISI SICAKLIK KONUSU ÖĞRETİMİNİN BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAMSAL ANLAMALARINA ETKİSİ
  AYŞE TURAN, AYSEL KOCAKÜLAH
 • 11884 - FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MEVSİMLERİN OLUŞUMU KONUSUNU KAVRAMA DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI
  DERYA FATİH, AYSEL KOCAKÜLAH
 • 12285 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYO BİLİMSEL KONULARA İLİŞKİN ARGÜMANTASYON KALİTELERİNİN İNCELENMESİ
  SÜMEYYE ERENLER, SEYHAN ERYILMAZ TOKSOY, İLKNUR REİSOĞLU
29 Nisan 2017, Cumartesi

14:15 - 15:15

29 - 5. OTURUM 2. SALON

Moderator : YRD. DOÇ.DR. AYBÜKE PABUÇCU - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 11971 - Sınıf Öğretmenlerine Göre İlkokul Öğrencilerinin Güdülenmelerini Etkileyen Faktörler
  MEHMET DEMİRKOL, DURMUŞ KILIÇ, ANIL DİREN ÖZ, MUSTAFA ÖZGÜR KELEŞ
 • 12415 - BİLİM ŞENLİĞİNE YÖNELİK KATILIM ÖNCESİ VE SONRASI ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ BAĞLAMINDA TANILAYICI BİR ÇALIŞMA
  MEHMET BAHAR, ZEKERİYA NARTGÜN, DÜNDAR YENER, FATİH AYDIN, HARUN BERTİZ, PELİN AKSÜT, NACİYE SOMUNCU DEMİR, MUSTAFA YILMAZ, YUNUS ÖZYURT, BURAK KİRAS
 • 12416 - BİLİM ŞENLİĞİNE KATILAN ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL YAPILARINDAKİ DEĞİŞİME YÖNELİK BİR İNCELEME
  MEHMET BAHAR, ZEKERİYA NARTGÜN, DÜNDAR YENER, FATİH AYDIN, HARUN BERTİZ, PELİN AKSÜT, NACİYE SOMUNCU DEMİR, MUSTAFA YILMAZ, YUNUS ÖZYURT, BURAK KİRAS
 • 12424 - USING NEWSPAPER TO PROMOTE STUDENTS’ ARGUMENTATION IN CHEMISTRY: THE CASE OF DECOMPRESSION SICKNESS
  AYBÜKE PABUÇCU
29 Nisan 2017, Cumartesi

14:15 - 15:15

29 - 5. OTURUM 3. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. SALİM RAZI - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 12054 - ORTAOKUL 5. SINIF İNGİLİZCE DERS KİTAPLARININ, KAZANIM VE HEDEFLER DOĞRULTUSUNDA ve ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE IŞIĞINDA İNCELENMESİ
  SOYKAN UYSAL
 • 12151 - The Comparison of Students' Evaluations of Two ESP Courses
  KUTAY UZUN
 • 12233 - Aday Öğretmenler Gözünden Öğretmen Yetiştirmedeki Problemler
  HASAN DOĞUKAN İNCE
 • 12365 - Awareness of Foreign Language Instructors about the Metacognitive 7E Learning Cycle
  ARİF SARIÇOBAN
29 Nisan 2017, Cumartesi

14:15 - 15:15

29 - 5. OTURUM 4. SALON

Moderator : DOÇ. DR. YUSUF AVCI - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 11874 - SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER” VE “YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ”NE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE YÖNELİMLERİ
  FİSUN GÜNGÖR, ARZU PEKĞÖZ ÇEVİKER, SEZGİN BİLGEN
 • 12257 - Yeni Hitit 1 Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı'nda Beşinci Ünitenin Kültür Aktarımı ve Temel Dil Öğretim İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi
  MUHAMMET ALPEREN AKGÜN, ESRA ŞENAY
 • 12346 - "KA" FİİLİNE GELEN ÜÇÜNCÜ SESLERİN ANLAM ÖZELLİKLERİ
  YUSUF AVCI, ENES YAŞAR
29 Nisan 2017, Cumartesi

14:15 - 15:15

29 - 5. OTURUM 5. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. HAYRETTİN PARLAKYILDIZ - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 10031 - İKİ MİLLET BİR KIBRIS: ALEV ALATLI’NIN YASEMİNLER TÜTER Mİ, HÂLÂ? ROMANINDA DEĞERLER
  MESUT TEKŞAN, GÜLYAŞAR KARAKUŞ
 • 10034 - BİRHAN KESKİN VE ŞİİRİ
  MESUT TEKŞAN, ERDİ KAYA
 • 12060 - TARİH ÖĞRETİMİNDE MATERYAL KULLANIMININ ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
  YELDA TUTAR SERTER
 • 12189 - Yüklem Unsurunun Tercüme-i Tevârîh-i Yezdî Metnindeki Kullanımları ve Bu Malzemenin Türk Dili Eğitimine Katkıları
  MELEK KÜLCÜ
29 Nisan 2017, Cumartesi

14:15 - 15:15

29 - 5. OTURUM 6. SALON

Moderator : DOÇ. DR. İLHAN ADİLOĞULLARI - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 9521 - Sınıf Öğretmenlerinin Fiziksel Aktivite Düzeyleri
  UĞUR ALTAY MEMİŞ
 • 10054 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE KÜLTÜRÜNE İLİŞKİN ALGILARININ ÖLÇÜLMESİ: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
  ŞANSER VURGUN, GÜLİZ MÜGE AKPINAR
 • 11689 - Türkiye'de yüksek din öğretiminin yeniden yapılandırılması sürecinde istikrarsızlık sorunu
  SAADET İDER
 • 12339 - Spor yöneticilerinin öz-yeterlik düzeylerinin bazı parametreler açısından incelenmesi
  EMRE ERASLAN, GAMZE ELİF ADİLOĞULLARI
 • 12360 - Yaz spor okuluna giden 11-19 yaş arası bireylerin şiddete eğilim düzeyleri ile sporda Fair Play’e yönelik davranışları arasındaki ilişki
  GAMZE ELİF ADİLOĞULLARI, HAKKI ULUCAN, ENES BELTEKİN, İHSAN KUYULU
29 Nisan 2017, Cumartesi

14:15 - 15:15

29 - 5. OTURUM 7. SALON

Moderator : DR. HANİFE AKGÜL - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 11078 - LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  HANİFE AKGÜL
 • 12035 - OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ OKULLARDA YÜRÜTÜLEN “PSİKOLOJİK DANIŞMA” HİZMETİNİ DEĞERLENDİRMELERİ
  ÖZLEM HASKAN-AVCI, ÖZNUR BAYAR, MUHARREM KOÇ
 • 12037 - Toplumsal Cinsiyet Rolü Stresi Ölçeği’nin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Kadın ve Erkek Formları
  ÖZNUR BAYAR, MUHARREM KOÇ, ÖZLEM HASKAN-AVCI
 • 12043 - Psikolojik danışmanların çokkültürlü psikolojik danışma yeterlik algılarının incelenmesi
  KENAN DEMİREL, BİNNUR YEŞİLYAPRAK
29 Nisan 2017, Cumartesi

14:15 - 15:15

29 - 5. OTURUM 8. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. MEHMET SERCAN UZTOSUN - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 11956 - Ebeveynlerin Çocukların Teknoloji Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Teknoloji Kullanma Amaçları ve Yetkinlik Düzeylerine Göre İncelenmesi
  DUYGU ŞAHAN, HAYDAR DURUKAN
 • 11994 - Formasyon Öğretmen Adaylarının Ölçme-Değerlendirme Dersine Ait Tutumlarının Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi
  SEMRA ERTEM, RIDVAN KETE
 • 12194 - Kİ-KARE TESTİ VE ÖĞRETİMDE KULLANIMI
  TALİHA KELEŞ, MURAT ALTUN
 • 12248 - Erken Çocukluk Dönemi Çalışmalarının Etik ve Çocuk Onayı Açısından İncelenmesi
  ZELİHA SOLAK
29 Nisan 2017, Cumartesi

14:15 - 15:15

29 - 5. OTURUM 9. SALON

Moderator : Yrd. Doç. Dr. HULUSİ GEÇGEL - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 10917 - ADAY ÖĞRETMENLERİN ADAY ÖĞRETMENLİK SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  FATİH KANA, ENES YAŞAR
 • 11812 - Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Belaruslu Öğrencilerde Görülen Dil Aktarımları
  AYŞE DAĞ PESTİL, FATİH KANA
 • 12138 - TÜRKÇE EĞİTİMİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA EĞİTİMİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ
  FATİH KANA, GAMZE YILDIRIM
29 Nisan 2017, Cumartesi

14:15 - 15:15

29 - 5. OTURUM 10. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. EMİNE FERDA BEDEL - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 9523 - Beynimiz bizi kandırıyor mu?
  OĞUZHAN GÖZEK
 • 9980 - Finansal Okuryazarlık: Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Finansal Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Analiz
  MURAT POLAT
 • 10868 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİNE TUTARLILIK (BİREYSEL BÜTÜNLÜK) DUYGUSUNUN ETKİSİ
  ZÜHREM ERGÜN, DEMET AKARÇAY ULUTAŞ
 • 11999 - Akademik Erteleme ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlar: Okul Öncesi Eğitimi Birinci Sınıf Öğrencilerinde Bir İnceleme
  EMİNE FERDA BEDEL
 • 12195 - EVRENSEL TASARIM YAKLAŞIMI FİZİKSEL İLKELERİNİN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ALANINDA UYGULAMALARI
  AYŞE AYDIN AKKURT, MURAT ATAİZİ
29 Nisan 2017, Cumartesi

14:15 - 15:15

29 - 5. OTURUM 11. SALON

Moderator : YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA TEKİN - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 9575 - ‘Homework’ me not
  ERDOĞAN BADA, ÖMER GÖKHAN ULUM
 • 11822 - THE ROLE OF SCAFFOLDING PROMPT QUESTIONS ON LEARNERS’ SELF REGULATED LEARNING ABOUT NATURE OF SCIENCE IN HYPERMEDIA
  NAGİHAN İMER ÇETİN
 • 12466 - Özel Eğitim Öğretmenlerinin Pekiştireç ve Pekiştireç kullanımına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi
  MÜZEYYEN ELDENİZ ÇETİN
 • 12467 - ÇOKLU YETERSİZLİĞE SAHİP ÇOCUĞU OLAN EBEVEYNLERİN YILMAZLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  SİNEM KADI, MÜZEYYEN ELDENİZ ÇETİN
29 Nisan 2017, Cumartesi

14:15 - 15:15

29 - 5. OTURUM 12. SALON

Moderator : DOÇ. DR. HAVİSE GÜLEÇ - Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

 • 9865 - YETİŞKİN EĞİTİMİNDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ (TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ)
  MİNE GÖZÜBÜYÜK TAMER
 • 10060 - Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimi Araştırması: Atça MYO Örneği
  GÜLİZ MÜGE AKPINAR, ŞANSER VURGUN
 • 10154 - Yetişkin Eğitimi Katılımcılarının Profili - İş Güvenliği Kursiyerleri Üzerine Bir Araştırma
  NİLSUN SARIYER, HAYRETTİN UZUNOĞLU
 • 12009 - TRAVMA SONRASI ACİL MÜDAHALE: ÖRNEK OLAY
  CANDAN TERZİOĞLU, SEVDA VURUR, SONGÜL KAMIŞLI
29 Nisan 2017, Cumartesi

15:15 - 15:30

ARA

Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

29 Nisan 2017, Cumartesi

15:30 - 16:30

GENEL DEĞERLENDİRME

Location : EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEHİTLER YERLEŞKESİ (İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANI)

Sisteme Kayıt Ol

Kongreye bildiri göndermek veya katılmak için öncelikle sisteme kayıt olmanız gerekmektedir.

Bildiri Gönder

Sisteme kayıt olduktan sonra giriş yaparak bildiri süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

Kongre Süreçlerini Yönet

Sistem üzerinden kongrenin katılımcılarına sunduğu tüm hizmetlerle ilgili işlemlerinizi yürütebilirsiniz.